Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή και την επανεγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Καλαβρύτων για το σχολικό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα: 13 Μαΐου 2022 έως και 03 Ιουνίου 2022. Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2019 έως και 29 Φεβρουαρίου 2020.

Η παραλαβή των δικαιολογητικών καθώς και υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Καλαβρύτων από τις 8:30 έως και τις 10:00 κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2692022866

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Φλογεράς