Τάμα του Έθνους, ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, Πολιτιστικός Σύλλογος «Δημιουργώ» Ναύπλιον,VIdeo από την Ημερίδα για την Εθνική Παλιγγενεσία, Βουλευτικόν Ναυπλίου.

Τάμα του Έθνους

Ἰδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Πολιτιστικός Σύλλογος «Δημιουργώ» Ναύπλιον

video  ( 4  μέρη )  από την

Ημερίδα για την Εθνική Παλιγγενεσία Βουλευτικόν Ναυπλίου 7.11.2021

 

                                                                             13.5.2022

  https://youtu.be/vwCKEwIhbp0

 https://youtu.be/y5xXQrajxAM

https://youtu.be/FYWrBfVG6dY

https://youtu.be/WmQNPTgDm30

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/βίντεο-ημερίδα-για-την-εθνική-παλιγγε/

— Περιοδικόν “Φωτεινή Γραμμή” Μουσών 14 – 15452 Ψυχικόν Τηλ.:210.3254321-2, Τηλεομοιότυπον:210.3236978