Ανακοίνωση με την πανήγυρη της Ι.Μονής (Θαύμα των Κολλύβων Αγίου Θεοδώρου Τήρωνος) δεν θα πραγματοποιηθεί αλλά θα μετατεθεί από τις 23 Μαρτίου στις 08 Ιουνίου 2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας,

4 Μαρτίου 2024

Σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι γιὰ τὸ παρὸν ἔτος δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἱερὰ πανήγυρις, στὶς 23 Μαρτίου 2024, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἀλλὰ μετατίθεται στὶς 08 Ἰουνίου 2024, ἡμέρα ἑορτῆς τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.
Ἡ Καθηγουμένη
Φιλοθέη Μοναχὴ

Ἡ ἐπίπονος μετάνοια, ἡ καταφλέγουσα κάθε μορφὴ κακίας, ἡ ὁλοκληρωτικὴ θυσία, ἡ σύντονος ἄσκησις, ἡ αὐτοπροαίρετος ὑπακοή, ἡ ἱερὰ ἡσυχία, ἡ νῆψις καὶ ἡ κατανυκτικὴ προσευχή, ἡ μετὰ πόθου προσκαρτέρησις τοῦ οὐρανίου Νυμφίου, ἡ ἀναζήτησις τῆς ἀδιαλείπτου κοινωνίας, τῆς ἀσυγχύτου, ἀπερινοήτου καὶ μυστικῆς ἑνότητος μὲ τὸν Χριστόν, εἶναι τὸ καθ’ ἡμέραν καὶ νύκτα ἐντρύφημα τῶν μοναχῶν.

Ἡ ζωή τους εἶναι μία συνειδητὴ ἀποκαραδοκία τῆς φωνῆς, τοῦ θελήματος καὶ τῆς φύσεώς Του∙ καὶ προκείμενον τέλος εἶναι «αἱ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐπαγγελίαι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ υἱοθεσία, ἡ ἐκθέωσις, ἡ τῶν οὐρανίων θησαυρῶν ἀποκάλυψις καὶ κτῆσις καὶ ἀπόλαυσις».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΝΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ


Η Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων Ἀροανίας
 είναι γυναικεία Κοινοβιακή Μονή που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη  Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Η Ι.Μ. είναι αφιερωμένη στους Αγίους  Θεοδώρους Τήρωνα και Στρατηλάτη. Πανηγυρίζει το Α’ Σάββατο της Αγίας και  Μεγάλης Τεσσαρακοστής το θαύμα των κολλύβων Άγιου Θεοδώρου του Τήρωνος  και στις 8 Ιουνίου την μνήμη της Ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου  Θεοδώρου του Στρατηλάτη. Η Ιερά Μονή είναι τοποθετημένη κοντά στο χωριό Ανάσταση Καλαβρύτων και είναι χτισμένη στις πλαγιές του όρους «Ζέμπι» (παρυφάδας του Ερύμανθου) σε υψόμετρο 1.057 μέτρων. Απέχει 26 περίπου χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα και 92 περίπου χιλιόμετρα από την Πάτρα. Μάθετε περισσότερα για την πρόσβαση εδώ.