Το Εργαστήριο Πολιτικής και Τεχνολογίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΕΑΠ (https://latpee.eap.gr/) με διευθυντή τον Καθηγητή Ευθύμιο Ζέρβα, διοργανώνει στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2022 το 3o Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (https://iced.eap.gr/), το οποίο σχετίζεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΑΠ “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός”.

Θα παρουσιαστούν περισσότερο από 140 εργασίες στις οποίες συμμετέχουν σχεδόν 400 συγγραφείς από 27 χώρες.

Η online παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν για τους φοιτητές και θα αποσταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους συνδεθούν σε ολόκληρη τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι φοιτητές του ΠΣΧ και της ΣΕΤ μπορούν να το παρακολουθήσουν δωρεάν και διαζώσης στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (https://iced.eap.gr/).