Συμμετοχή στη 13η Διάσκεψη Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, στο Ballyconnell της Ιρλανδίας, 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2022
Ο παγκόσμιος Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, διοργάνωσαν τη 13η Διάσκεψη Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το διάστημα μεταξύ 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ballyconnell της Ιρλανδίας, με θέμα: Building Sustainable, Resilient and Thriving Rural Places (Χτίζοντας βιώσιμες, ανθεκτικές και αειφόρες αγροτικές περιοχές). Έπειτα από την απομόνωση λόγω της πανδημίας, την οικονομική κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν φιλόδοξες πολιτικές για τη μόχλευση των αγροτικών περιοχών και την ανάδειξη του ρόλου τους ως μετασχηματιστές, στη διατήρηση της ανάκαμψης από την πανδημία και στην προετοιμασία για μελλοντικές προκλήσεις.
Η Γεν. Δ/ντρια της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και συντονίστρια επί σειρά ετών του προγράμματος LEADER στην περιοχή, κα Ηρώ Τσιμπρή, συμμετείχε στη διοργάνωση με παρουσίαση με θέμα: «Revitalizing Town Centers: Creating places where people want to work & live – The LEADER’s Strategy in the empowerment of the regions» («Η Αναζωογόνηση των κέντρων πόλεων: Δημιουργία χώρων όπου οι άνθρωποι θέλουν να εργαστούν και να ζήσουν – Η στρατηγική του LEADER στην ενδυνάμωση των περιφερειών»).
Η διήμερη Διάσκεψη συγκάλεσε περίπου 500 αντιπροσώπους από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων υπουργών της κυβέρνησης, ανώτερων υπευθύνων χάραξης πολιτικών αλλά και ενδιαφερόμενων φορέων του αγροτικό τομέα.
Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την παράδοση του «Οδικού Χάρτη Cavan-ΟΟΣΑ» (ατζέντα μεταρρυθμίσεων), για την Ενίσχυση της Αγροτικής Ανθεκτικότητας ενάντια στις παγκόσμιες προκλήσεις.
Δείτε τον «Οδικό Χάρτη Cavan-ΟΟΣΑ» (ατζέντα μεταρρυθμίσεων), για την Ενίσχυση της Αγροτικής Ανθεκτικότητας ενάντια στις παγκόσμιες προκλήσεις, που έχουμε και εμείς αναρτήσει (Αγγλική Γλώσσα) στην ιστοσελίδα μας:
όπως και τη σχετική παρουσίαση.
Περισσότερα σχετικά με διοργανώσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), δείτε στο σύνδεσμο του οργανισμού: https://www.oecd-events.org/en/