Με αφορμή το σχέδιο του δήμου Δυτικής Αχαΐας για εξασφάλιση της καταλληλότητας και της επάρκειας του νερού για την περιοχή, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, είναι η έλλειψη νερού για την άρδευση των καλλιεργειών και την ύδρευση των νοικοκυριών.

Να σημειωθεί ότι για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών άρδευσης των καλλιεργειών, οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αναγκάζονται να κάνουν γεωτρήσεις.

Η κατασκευή μιας γεώτρησης στοιχίζει 40.000 ευρώ, έχει διάρκεια ζωής από 2 έως 10 έτη και αρκεί για την άρδευση 100 περίπου στρεμμάτων.

Συνεπώς, το κόστος της αγροτικής παραγωγής στη Δυτική Αχαΐα είναι ιδιαίτερα υψηλό, με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές να οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Η επέκταση του φράγματος του Πηνειού, είναι υψίστης σημασίας για το σύνολο των αγροτών της Δυτικής Αχαΐας, καθώς μετά την ολοκλήρωση των δικτύων διανομής, θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες άρδευσης 100.000 στρεμμάτων γεωργικών καλλιεργειών και η ύδρευση ολόκληρου του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας.

Για να αυξηθεί η ποσότητα του νερού στο φράγμα του Πηνειού, απαιτείται η άμεση συντήρηση στους ταμιευτήρες, τις διώρυγες και τα επιμέρους φράγματα, που πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν να συντηρηθούν πάνω από είκοσι χρόνια.

Πρέπει ταυτόχρονα να κατασκευαστεί μια διώρυγα μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων στον παραπόταμο του Αλφειού, στα Τριπόταμα Αχαΐας, προκειμένου να γίνεται εκτροπή του νερού στο Φράγμα του Πηνειού.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων και έργων έχουν μικρό δημοσιονομικό κόστος και ταυτόχρονα συνεπάγεται πολύπλευρα οφέλη για τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και της Ηλείας,  καθώς το νερό του Φράγματος είναι πλέον υπερδιπλάσιο και θα αρκεί για την άρδευση και την ύδρευση της ευρύτερης περιοχής.

Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση των έργων θα έχει σημαντική συνεισφορά στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής, στη μείωση του κόστους της καλλιέργειας  και τελικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Δυτικής Αχαΐας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αχαιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής, είχε καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την άρδευση και την ύδρευση της Δυτικής Αχαΐας από το φράγμα του Πηνειού (Αριθμός πρωτοκόλλου ερώτησης: 3507 / Ημερομηνία κατάθεσης: 23/1/2020).

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτούσε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών: α) πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η μελέτη επέκτασης της διώρυγας και β) πότε θα έχει περατωθεί το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για τη πλήρη λειτουργία του έργου και την υδροδότηση της Δυτικής Αχαΐας.

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: