Με αφορμή τα έντονα προβλήματα με την κτιριακή υποδομή και τις ελλείψεις των απαραίτητων ειδικοτήτων στο Καραμανδάνειο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, ο βουλευτής Αχαΐας Άγγελος Τσιγκρής έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Το Καραμανδάνειο παιδιατρικό Νοσοκομείο είναι ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και συνεπώς η άριστη λειτουργία του είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Είναι προφανές ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται στις κτιριακές υποδομές και οι ελλείψεις απαραίτητων ειδικοτήτων, πρέπει να θεραπευθούν άμεσα και οριστικά.

Έχουμε χρέος να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των δομών του νοσοκομείου μας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται.

Οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες μας έτσι ώστε να καταστήσουμε το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, μια σύγχρονη παιδιατρική μονάδα, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και θα αποτελεί κόσμημα για την Αχαΐα.

Για να γίνει, όμως, αυτό απαιτείται μέθοδος, σχέδιο, οικονομικοί πόροι και χρηστή διαχείριση. Οι ανάγκες είναι γνωστές και συγκεκριμένες.

Το αγαθό της υγείας είναι πολύτιμο και μοναδικό, συνεπώς, δεν υπάρχει χρόνος για αδράνεια…».