Ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο της βυζαντινής εποχής που βρίσκεται στους πρόποδες του Χελμού λειτουργεί ξανά και έχει ανοίξει για τους πιστούς.

Μιλάμε για τον βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου στο Αγρίδι, ο οποίος μετά από μεγάλη δωρεά ιδιώτη αποκαταστάθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα να αναδειχθούν οι σπάνιας ομορφιάς και μεγάλης ιστορικής αξίας τοιχογραφίες του. Ο ναός κτίστηκε τον 13ο αιώνα την περίοδο που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε φθίνουσα πορεία και η Αχαΐα είχε κατακτηθεί από Φράγκους.  

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές ο ναός δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του τοπικού άρχοντα της εποχής στον οποίο και άνηκε η ευρύτερη περιοχή, την λεγόμενη «φεουδαρχική» περίοδο του βυζαντίου όταν το συγκεντρωτικό κράτος της Αυτοκρατορίας ήταν υπό διάλυση με την εξουσία να την παίρνουν οι πλούσιοι άρχοντες της κάθε περιοχής.

Αρχιτεκτονικά ο ναός ανήκει στον τύπο των σταυρεπίστεγων και οι τοιχογραφίες του χαρακτηρίζονται από ένα συντηρητικό ζωγραφικό ιδίωμα στο οποίο όμως είναι φανερές οι απηχήσεις των προοδευτικών τάσεων της παλαιολόγειας ζωγραφικής.

Η καλλιτεχνική τους ποιότητα αντικατοπτρίζουν την ανώτερη κοινωνική θέση του άρχοντα, αλλά και την παιδεία που διέθετε, όπως και τις μεγάλες οικονομικές του δυνατότητες για να φέρει έναν ικανό ζωγράφο για να προχωρήσει σε τέτοιες καλλιτεχνίες.

Το έργο της στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου καθώς και της συντήρησης των τοιχογραφιών του, υλοποιήθηκε από την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πατρών με χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Α. Γ. Λεβέντη και Χ. Κ. Λεβέντη.

Οι εργασίες διήρκεσαν δυο χρόνια και αποκατέστησαν τη στατική επάρκεια του μνημείου, που είχε πληγεί από τον σεισμό του 2008.  Παράλληλα ανέδειξαν τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά του, ενώ έφεραν στο φως σημαντικά στοιχεία της αρχικής του φάσης.

www.patrasevents.gr

Αχαΐα: Εντυπωσιάζει ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Αγρίδι στους πρόποδες του Χελμού (pics)
www.patrasevents.gr
foto – www.dalkafoukis.gr