Τήν Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως τελέσθηκε ἱερά Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Γεωργίου, τοῦ ἐπονομαζομένου Καρσλίδου, τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ.

Πλῆθος εὐλαβῶν καί φιλέορτων Χριστιανῶν προσῆλθαν καί φέτος στήν ἱερά αὐτή Ἀκολουθία, τιμῶντες τόν Ἅγιο. Ἡ Ἀγρυπνία τελεῖται κάθε χρόνο ἀπό τά μέλη τῆς Λαογραφικῆς Ἑστίας Τριπόλεως, τῆς ὁποίας ὁ Ἅγιος τελεῖ ἔφορος καί προστάτης.

Ὁ ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης ἐντάχθηκε ἐπίσημα στό Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο τό 2008 καί ἡ μνήμη τοῦ τιμᾶται στίς 4 Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του.

Εὐχόμαστε οἱ πρεσβεῖες καί ἡ προστασία τοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρσλίδη, νά σκέπουν τά μέλη τῆς Λαογραφικῆς Ἑστίας Τριπόλεως καί πάντας τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τήν μνήμη τοῦ.

ΧΑΜπίτας