Πέντε μέλη παραιτήθηκαν απο την θέση τους στο ΔΣ του εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού συλλόγου Αιγίου. Οι παραιτήσεις έδειξαν έμπρακτα την δικαίωση του πρώην Προέδρου κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου και όπως όλα δείχνουν, οι εκλογές είναι μόνοδρομος.
Ακολουθούν οι πέντε παραιτήσεις από τις θέσεις του ΔΣ του Εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού συλλόγου Αιγιαλείας:

Αρχοντία Παναγοπούλου «Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι παύω των καθηκόντων μου, παραιτούμαι από την θέση της Γενικού Γραμματέα και από την θέση του ΔΣ του Εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού συλλόγου Αιγιαλείας».

Δημήτρης Ντερντές «Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι παύω των καθηκόντων μου, παραιτούμαι από την θέση του προέδρου και από την θέση του ΔΣ του Εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού συλλόγου Αιγιαλείας».

Μαίρη Χρονοπούλου «Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι παραιτούμαι από την θέση του ΔΣ του Εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού συλλόγου Αιγιαλείας».

Νικόλαος Παναγόπουλος «Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι παύω των καθηκόντων μου, παραιτούμαι από την θέση του αντιπροέδρου και από την θέση του ΔΣ του Εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού συλλόγου Αιγιαλείας».

Χριστίνα Ράλλη «Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι παύω των καθηκόντων μου, παραιτούμαι από την θέση του Ταμία και από την θέση του ΔΣ του Εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού συλλόγου Αιγιαλείας».

Πηγή: aigiovoice.gr