Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης που ορίζει τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες του Δήμου Αιγιαλείας και του ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε., αναφορικά με τη δράση «Έξυπνες Στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Αιγιαλείας», προχώρησαν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας κ. Ανδρέας Μανωλόπουλος, σε πρόσφατη συνάντησή τους στο γραφείο Δημάρχου.

Με πρόσφατη ομόφωνη απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» συνολικού προϋπολογισμού 1.390.000,00€, για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που περιλαμβάνει σειρά δράσεων που θα βελτιώσουν, μέσω τις τεχνολογίας, τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Αιγιαλείας στους δημότες μέσω έξυπνων εφαρμογών. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε ότι για την υλοποίηση της δράσης «Έξυπνες Στάσεις ΜΜΕ» που έχει προϋπολογισμό 89.838,00 ευρώ, απαιτείται η αγαστή συνεργασία του Δήμου με τα ΚΤΕΛ για την ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση με το υφιστάμενο λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών του ΚΤΕΛ, με τις έξυπνες στάσεις του δήμου.

Ειδικότερα, οι έξυπνες στάσεις ΜΜΜ θα παρέχουν μέσω ειδικών ηλεκτρονικών πινακίδων, πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται ο ρόλος των ΜΜΜ και ενθαρρύνονται οι πολίτες να χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ αντί για τα ΙΧ τους. Τα σχετικά συστήματα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών του ΚΤΕΛ, σε 15 επιλεγμένες στάσεις της υπεραστικής συγκοινωνίας σε όλο τον Δήμο Αιγιαλείας. Τέλος, οι ηλεκτρονικές πινακίδες θα είναι τεχνολογίας e-paper και θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό στοιχείο.