Πολλοί έψαχναν στο πλήθος τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο κατά τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αίγιο. Ο δήμαρχος όμως βρίσκεται στον Βόλο για το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ όπου μάλιστα είναι ομιλητής το μεσημέρι της Τετάρτης με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ.

Έτσι, τον αναπλήρωσε ο Βασίλης Χριστόπουλος, ο οποίος επέδωσε στον κ. Μητσοτάκη φάκελο με όλα τα στοιχεία (τεχνικό δελτίο, αίτημα κλπ.) για την πολυπόθητη χρηματοδότηση του έργου της κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στον ποταμό Σελινούντα, που προωθείται ως εμβληματικό έργο, εφάμιλλο ίσως και του Βιολογικού Καθαρισμού και του Αποχετευτικού της παραλιακής ζώνης της Αιγιάλειας. Μάλιστα, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως η έλευση του πρωθυπουργού στην Αχαΐα “συμπέσει” με ανακοινώσεις επί του θέματος…

Το υπόμνημα που υπεβλήθη από τον κ. Χριστόπουλο αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει προχωρήσει στην υποβολή διαφόρων προτάσεων με στόχο τη χρηματοδότηση έργων μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με σημαντικότερο το έργο της κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο) στον ποταμό Σελινούντα, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»,που θεωρείται έργο εμβληματικό γιατί:

Θα επιλυθεί με ορθολογικό τρόπο η διαχείριση και προστασία του υδατικού δυναμικού της μείζονος περιοχής με την ελαχιστοποίηση των δαπανών άντλησης του νερού των γεωτρήσεων, κλείνοντας ουσιαστικά 20 γεωτρήσεις, αλλά και την καλύτερη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων του ποταμού Σελινούντα.

Από αμιγώς οικονομική άποψη το έργα είναι εξαιρετικά σκόπιμο, με θετικές επιδράσεις στην τοπική και εθνική οικονομία, θα καταστήσει δυνατή τη σταδιακή μείωση του τιμολογίου νερού σε όλους τους κατοίκους, αλλά και σημαντική αξιοποίηση της περιοχής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αυξάνοντας την τουριστική ανάπτυξη και μειώνοντας τις επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον.

Από την υλοποίηση και λειτουργία του συνολικού έργου θα εξασφαλιστεί όχι μόνο η επαρκής ποσότητα αλλά και ποιότητα νερού για τον καταναλωτή αλλά και επιπλέον θα επιλυθεί κατά ορθολογικό τρόπο η διαχείριση και η προστασία του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής, με την καλύτερη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων του Σελινούντα.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής που όχι μόνο θα λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης του Αιγίου αλλά και των οικισμών ανατολικά και δυτικά του Αιγίου για τουλάχιστον πενήντα χρόνια με νερό ποιοτικά πολύ καλύτερο του σημερινού.

Έτσι επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με σύγχρονους περιβαλλοντικούς όρους και όρους ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον όχι μόνο για τις σημερινές αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Η επικαιροποιημένη πρόταση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 22/6/2022 με αριθμ. πρωτ. 3613 με συνολικό προϋπολογισμό 24.102.930,56 € (χωρίς Φ.Π.Α)

Με εκτίμηση,

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος

Πηγή: filodimos.gr