“Άμεση ενεργοποίηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με παρέμβαση του, στο νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα”

Εν όψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου των Επιχειρηματικών Πάρκων, η ΚΕΕ σε επιστολή – υπόμνημα (με προτάσεις – σχόλια) που απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε στην άμεση ενεργοποίηση και σημαντική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας να διαβιβάσει το σχετικό υπόμνημα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η συστηματική αποτύπωση των διαμαρτυριών προς την ΚΕΕ, έγινε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το οποίο ανέλαβε τη σημαντική πρωτοβουλία να μας διαβιβάσει το σχετικό υπόμνημα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, δια του οποίου αναδεικνύονται τα θέματα που προβληματίζουν έντονα τα μέλη του».

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώθηκε άμεσα, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Τρίπολης για το υπόμνημα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ 

Στην επιστολή του Επιμελητηρίου προς την ΚΕΕ, τέθηκαν θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων τα οποία επιβάλλεται να προστατευτούν, αν όχι να διευρυνθούν.

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Σημαντική πτυχή του νομοσχεδίου αφορά τις παλιές βιομηχανικές περιοχές και τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσής τους, σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Επί του θέματος αυτού έχουμε δεχτεί υπομνήματα και διαμαρτυρίες από τους Συνδέσμους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε διάφορες ΒΙΠΕ, τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν από τον Σύνδεσμο των επιχειρήσεων στην ΒΙΠΕ Τρίπολης που βρίσκεται στην περιφέρεια  της διοικητικής μας αρμοδιότητας και ευθύνης.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που αναμένεται να ακολουθήσουν και ενόψει της ενεργοποίησης της ΚΕΕ  για την προώθηση και αποδοχή των προτάσεών της, θα σας παρακαλούσαμε να θέσετε στην Κυβέρνηση και τα θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων τα οποία επιβάλλεται να προστατευτούν, αν όχι να διευρυνθούν.

Αυτή η  στρατηγική δεν φαίνεται να υιοθετείται στις διατάξεις του νομοσχεδίου όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, μέσω του Υπομνήματος που μας απέστειλε και το οποίο διαβιβάζεται συνημμένα, προκειμένου να αποτελέσει υλικό για τη διατύπωση προτάσεων της Ένωσης επί του θέματος αυτού. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για κάθε προσπάθεια.

Για το Επιμελητήριο Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Τρουπής

Το υπόμνημα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, την επιστολή – νομοσχέδιο της ΚΕΕ προς τον κ. Γεωργιάδη και το υπόμνημα θέσεων και προτάσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr