Στην ολοκλήρωση της ανάδειξης οριστικού αναδόχου του τελευταίου και μεγαλύτερου υποέργου, που εντάσσεται στο μεγάλο έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων», προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση της, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατά την διάρκεια της χθεσινής της συνεδρίασης (20-09-22). Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα €18.250.000,00 και οριστικός ανάδοχος μετά την λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ανακηρύχθηκε η εταιρεία : Υιοί Ν. Νουλίκα ΟΕ.

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη και λόγω της χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο πλήρης και τελικός φάκελος κατετέθη στο ελεγκτικό συνέδριο προς έλεγχο, με σκοπό την επικύρωση και έγκριση υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη αλλά και η έναρξη των εργασιών στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων.

Το ΔΣ της επιχείρησης θα ενημερώσει με νέο Δελτίο Τύπου για νεότερα σχετικά με το συγκεκριμένο έργο μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.