Ανακατασκευή της τσιμεντένιας βρύσης στην τοποθεσία Μπουρμπουλους στο Παλιό Παος.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε εξ ολοκλήρου απο τον Δήμο Καλαβρύτων.

Σύντομα θα τοποθετηθούν και φωτιστικά σώματα …