Λόγω βλάβης συστήματος Syzefxis (γίνεται προσπάθεια επιδιόρθωσης) παρακαλούμε όπως, η επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο να γίνεται στο τηλ .2692360137.

Εκ της Διοικήσεως