Από 2θεσιο σε 3θεσιο μετατρέπεται το δημοτικό σχολείο Σκεπαστού σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στο 3897/20-8-021 φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή αναβαθμίζει το δημοτικό σχολείο Σκεπαστού, αφού με την τοποθέτηση επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού, οι μικροί μαθητές θα έχουν καλύτερη ποιότητα στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Με την ίδια απόφαση το μονοθέσιο νηπιαγωγείο Μανεσίου συγχωνεύεται με το 3θεσιο νηπιαγωγείο Καλαβρύτων.