Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ο Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σταθερή προτεραιότητά μας πρέπει να αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος. Η διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων για τις επόμενες γενιές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί τη σύμπραξη όλων μας, και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συντονισμένης δράσης και της συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Η ατζέντα των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να συμπεριλάβει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα όλων μας, όπως η θωράκιση του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής προστασίας, η εμπέδωση κανόνων χρηστής και διαφανούς διοίκησης, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών σε τοπικό επίπεδο.

 

Την ίδια ώρα, πρέπει να αρχίσει μια εργώδης προσπάθεια για την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών, και τον τερματισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Κάθε μεγάλο έργο αρχίζει, προχωρεί και ολοκληρώνεται, πρέπει να υπηρετεί την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

 

Πρέπει να προχωρήσουμε αταλάντευτα με στρατηγική και ορθολογικό σχεδιασμό, για να πετύχουμε το μέγιστο των αναπτυξιακών επιδόσεων, και να αναδείξουμε τα μεγάλα, συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Πρέπει να ενισχύσουμε -ως χώρα- τις δομές κοινωνικής μέριμνας, και να ενισχύουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο ρόλο της, ως θεμελιώδους συνεκτικού δεσμού των πολιτών που εκπροσωπεί και για τους οποίους μεριμνά.

 

Στόχος μας στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι μια διοικητική δομή που θα υπηρετεί τις ανάγκες της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Αυτό που προέχει είναι να φτάσουμε σε μια σύγχρονη διοικητική δομή, με ενισχυμένα αποκεντρωμένο χαρακτήρα. Μια δομή λειτουργική και αποτελεσματική, η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πολίτη, και να παρέχει το επίπεδο των υπηρεσιών που δικαιούται να αναμένεται.

 

Πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την καθιέρωση των μητροπολιτικών συνεργασιών, οι οποίες –όμως- δεν θα πρέπει να θίγουν την οντότητα και την αυτοτέλεια των υφιστάμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της πολιτική…».

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη