Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της σφραγίδας που επιβεβαίωσε την εκλογή του κ. Σωκράτη Μούσιου στην θέση του προέδρου της ομοσπονδίας συλλόγων ο Αρχαίος Κλείτωρ, ένα δημοσίευμα προκάλεσε την οργή των δυο ανθρώπων που συντήρησαν και με προσωπικές θυσίες κράτησαν ζωντανή, σε δύσκολα χρόνια, την ομοσπονδία για την οποία μέχρι πρότινος, λίγοι ενδιαφέρονταν και μάλιστα κάποιοι την ονόμαζαν ανύπαρκτη ή παράνομη,,,
Σε έγγραφο που υπογράφουν οι Χρήστος Καμπέρος και Κωνσταντίνος Κατσιάρης γίνεται αναφορά σε κάποια κακώς κείμενα για τον πρόσφατα εκλεγέντα κ. Σωκράτη Μούσιο.

Στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται ότι ο κ. Μούσιος συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία , λόγω παραλείψεων του, με την ανοχή της γενικής συνέλευσης, ότι επέβαλε ετσιθελικά την εγγραφή του,ότι ανέχθηκε και ενέκρινε διχαστικό και προσβλητικό για τους προηγούμενους δημοσίευμα, ότι παλαιότερα ενέπαιζε την ομοσπονδία, αλλά τώρα για πολιτικούς λόγους ….προσήλθε, ότι ο σκοπός ΔΕΝ αγιάζει τα μέσα, ότι ανέχθηκε και ενέκρινε την αυτοπροβολή του από την πρώτη μέρα του στα καθήκοντα μιας ομοσπονδίας, ότι δεν ζητάμε για τούτο τον τόπο χαμογελαστούς, αλλά γενναίους και ελεύθερους, ότι υποκρίνεται … και άλλα διάφορα.
Αναφέρουν ακόμα ότι θα επανέλθουν με λεπτομερέστερο άρθρο τους..
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διά την Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων
«Ο Αρχαίος Κλείτωρ»:
Σημειώνουν ΟΙ:
Καμπέρος Χρήστος, απερχόμενος πρόεδρος -2003-2006- και -2014-2017- της και Κατσιάρης Κων/νος, τέως Πρόεδρος -2006-2014- και Γενικός Γραμματέας -2014-2017- και τακτικό μέλος Δ/Σ 2017-2020- της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ», ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΠΑΜΨΗΦΕΊ ΔΗΛΑΔΗ ΟΜΟΦΩΝΩΣ:
Αποστέλλουμε το κάτωθι δημοσίευμα, το οποίον χαρακτηρίζουμε, Ιταμό και συκοφαντικό κείμενο, το οποίο επιβεβαίωσεν – ενέκρινε τηλεφωνικώς, στις 06-02-2018 περί ώραν 10:30 περίπου, εις τον κ. Καμπέρον Χρήστο, ο νυν πρόεδρος -2018-2020- κ. Μούσιος Σωκράτης, εκ Λυκουρίας,
Αντιφαντικόν –νέα εποχή- και αμέσως -Αντιπαλότητες συλλόγων στο παρελθόν-
Η Αλήθεια είναι:
Αντιπαλότητα εδημιούργησεν ο σύλλογος Λυκουριωτών, ό οποίος ΔΕΝ ενεγράφη με την νόμιμην καταστατικήν διαδικασίαν άλλα με την ανοχήν της Γενικής Συνελεύσεως 07-01-2018 και μεγάλο παρασκήνιο τηλεφωνικό και προσωπικόν δια να εξασφαλισθή εκών άκον η ετσιθελική εγγραφή.
Δεδομένου ότι ενεκρίθη η εγγραφή με σχετικήν πλειοψηφίαν και ΟΧΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.

Διχαστικόν, προσβλητικόν και μομφή δια τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια -2002-2017-
Τότε οι διοικούντες του συλλόγου Λυκουριωτών μας ενέπαιζαν αδιαφορούντες. ΔΕΝ τους εξυπηρετούσεν τότε. Σήμερον εξυπηρετεί λόγω επικειμένων Δημοτικών εκλογών κ.α. Θα το ιδούμε στο εγγύς μέλλον.
Όμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ εμείς οι ιδρυτές της Ομοσπονδίας εγράψαμε κείμενα προσβλητικά, διότι εσεβόμεθα την αυτοτέλειαν και την ανεξερτησίαν του συλλόγου αυτού δεδομένην και σεβαστήν, όπως και κάθε σωματείου, τηρούντες απαρέγκλιτα τις διατάξεις του Καταστατικού Λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Υπερφίαλον, διότι με την πρώτην ημέραν ενεφανίσθη ο κ. Μούσιος Σ. μικροψύχως και εγωϊστικώς , ανεχόμενος δημόσιους επάινους προς τον εαυτόν του «…άνθρωπος με πολύ (το σωστό γράφεται με ήτα, ήτοι –πολλή-) μεγάλη προσφορά και το χαμογελαστό πρόσωπο ο άξιος Σωκράτης…».
Η πρώτη απάντησις είναι:
«Ο Σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα». 
Όλοι οι σύλλογοι έχουν έργο και προσφορά, απροσμέτρητα και όλοι μαζί συντελούν εις τον πολιτισμόν και την ανάδειξιν του τόπου μας και της Πατρίδος μας. Είναι προσβολή δι’ όλους εμάς τους άλλους η υπερθέασις του προσώπου του κ. Μούσιου Σ.
Δεν περίμεναν, «…το χαμογελαστό πρόσωπο ο άξιος Σωκράτης…».
Άλλως έπρεπε να έχουν κλείσει. Θα γράψουμε αναλυτικά σε άρθρο μας.
Τα χρόνια όπου επέρασαν και αυτά που έρχονται ΔΕΝ ανέμεναν και δεν αναμένουν χαμογελαστούς, αλλά γενναίους και ελεύθερους. 
Και σε αυτές τις εκλογές της Ομοσπονδίας, Ο ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΠΛΑΝΗΤΕΡΙΩΤΩΝ «ΧΕΛΜΟΣ». ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΕΝ, ΔΕΝ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΨΗΦΟΥ. ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ.
Τέλος να ενθυμήσθε κ. Μούσιε Σωκράτη δια την ίδρυσιν αυτής της Ομοσπονδίας εμείς οι δύο:
1. Κατσιάρης Κων/νος και Καμπέρος Χρήστος, έχουμε φτύσει αίμα, δαπανήσει πολλά χρήματα από τα τσέπη μας και κόπους ψυχικούς πνευματικούς και σωματικούς απροσμέτρητους.

2. Δεν είμεθα υποκριτές, δηλαδή δεν λέμε αλλά στις συνεδριάσεις και στις προσωπικές συζητήσεις και άλλα να γράφουμε και άλλα όταν είμεθα με άλλους. 
3. Επίσης ουδέποτε γράφουμε με υπονοούμενα και δειλία, αλλά ρητά και κατηγορηματικά όπως λέγουν οι νομικοί. Όπως και τώρα επώνυμα και με παρρησία.
4. Την Γενναιότητα μας, την αποδείξαμε με την παρουσία μας στην διασκεδαστικήν εκδήλωσιν του Συλλόγου Λυκουριωτών «Ο Προφήτης Ηλίας», 03-02-2018 βράδυ στην Καλλιθέα Αττικής. Είμεθα εκεί πληρωνόντες την πρόσκλησίν μας. Και:

Η Συμπεριφορά αυτή επαληθεύει την ρήσιν:

«Τον Φθόνον είπεν ‘΄ελκος είναι της ψυχής», Ο Διαλαλών ανά τους αιώνας Σοφός Σωκράτης, από τα πρωτινά χρόνια…
Δεν είμεθα ίδιοι κ. Μούσιε Σωκράτη, «διότι το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».
Αυτά προς το παρόν και αφού ανοίξατε την πόρτα του τρελλοκομείου εμείς θα εισέλθουμε… και θα επανέλθουμε με εμπεριστατωμένον απαντητικόν άρθρον μας.

Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, Διάβασθε κατωτέρω:
«…και το χαμογελαστό πρόσωπο ο άξιος Σωκράτης…».

Χρήστος Καμπέρος – Κωνσταντίνος Κατσιάρης

«…και το χαμογελαστό πρόσωπο ο άξιος Σωκράτης…».

Αθήναι 07-02-2018

Οι γράφοντες: Καμπέρος Χρήστος και Κατσιάρης Κων/νος.