Την ακόλουθη επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών Γιώργος Ρώρος, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποχή της ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

“Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

 Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε, έπειτα από την έκδοση της απόφασης 2377/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων, η παράταξη μας δε θα συμμετέχει εφ’ εξής στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών, μέχρις ότου αποκατασταθεί η νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία τους. 

Κατόπιν τούτου, έχοντας πάντα ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην έκδοση αποφάσεων από τα εν λόγω όργανα, τα οποία με τη σημερινή τους σύνθεσή τους πάσχουν και υφίσταται κίνδυνος να ακυρωθούν οι αποφάσεις τους είτε κατόπιν προσφυγών, είτε κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας.

Μέχρι την επαναφορά της συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τη θέληση των εκλογέων, όπως αυτή εκφράσθηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 βάσει του νόμου ν. 4555/2018, σας καλούμε τα θέματα των Επιτροπών αυτών να παραπέμπονται προς λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο”

Παράλληλα ο επικεφαλής της παράταξης ενημέρωσε τους επικεφαλής όλων των Δημοτικών παρατάξεων για την στάση της παράταξης και τους ζήτησε να τοποθετηθούν επί του θέματος,  έστω και αν δεν συμμετέχουν στη σύνθεση των Επιτροπών αυτών.