Η Ανάπλαση πεζοδρόμιση εμπορικού κέντρου προβλέπει τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση προβλέπει στο ευρύτερο πλαίσιο επέκτασης των πεζοδρομίων και περιορισμού της ζώνης κίνησης οχημάτων στο κέντρο της Κλειτορίας, επιχειρεί τη διεύρυνση του χώρου κίνησης των πεζών, επίστρωση με διάφορα κάθε φορά υλικά, διαμόρφωση όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ, την εξασφάλιση και διευθέτηση των χώρων φορτοεκφόρτωσης των καταστημάτων, καθώς και τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του πολύ σημαντικού αυτού άξονα στη Κλειτορία.

Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Θανάση Παπαδόπουλο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, μας είπε ότι είναι σύμφωνος στο να γίνει η υπογειοποίηση δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά χρήματα δεν υπάρχουν, πρέπει να βρεθεί το ποσό των (38.553,52 ευρώ) συμβάλλοντας στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της παρέμβασης. Καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες της ανάπλασης που αφορούν την αντικατάσταση του νέου δίκτυο ομβρίων, παράλληλα με την ανάπλαση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι βασικές εργασίες για την ανάπλαση της οδού έχουν είδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν κάποιους μήνες έως ότου ολοκληρωθεί.

Δυστιχώς Ανάπλαση πεζοδρόμιση εμπορικού κέντρου Κλειτορίας χωρίς.

-υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ ️ ️

-σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Επίσης οι κάτοικοι της Κλειτορίας, για τους επόμενους μήνες θα πρέπει να κάνουν υπομονή και να δείξουν μια ανοχή για την υλοποίηση των έργων ανάπλασης που είναι βέβαιο πως θα αναβαθμίσουν την περιοχή.

Χωρίς υπογειοποίηση δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων η Ανάπλαση πεζοδρόμισης εμπορικού κέντρου Κλειτορίας.