Τι προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Δύο ρυθμίσεις για τα δασικά αυθαίρετα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε την Τετάρτη (14/12) στη Βουλή.

Η πρώτη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα «κράτησης» του δικαιώματος δόμησης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων εφόσον μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου

– είτε είχε υποβληθεί αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας
– είτε είχε υποβληθεί αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά

«Ωστόσο ειδικώς για αυτές τις περιπτώσεις χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 καθώς έως και την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισής της» σημειώνεται στην τροπολογία.

Η δεύτερη ρύθμιση δίνει παράταση τριών μηνών, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 στη δυνατότητα δήλωσης αυθαίρετων σε δάση στο Κτηματολόγιο προς νομιμοποίηση. Η εκτίμηση είναι ότι το θέμα των δασικών αυθαιρέτων αφορά περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες με τον σχεδιασμό να προβλέπει νομιμοποίηση για 30 έτη.

Διαβάστε την τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Υγείας

Σε αυτή τη φάση πάντως με τη ρύθμιση που κατατέθηκε, όπως σημειώνουν τα ΝΕΑ, οι ιδιοκτήτες αυτών των δασικών αυθαιρέτων, με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ, πετυχαίνουν:

1ον) προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση,

2ον) άμεση καταστολή καταλογισμένων προστίμων,
3ον) «πάγωμα» νέων προστίμων και
4ον) συμψηφισμό αυτών, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση πρακτικά δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα, αλλά συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που παρουσιάζουν «εν τοις πράγμασι» λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις – στην τροπολογία γίνεται λόγος για «οικιστικές πυκνώσεις».

Οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 4685/2020 (που έχει κριθεί και από το ΣτΕ) και είναι: η χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία, μόνιμης ή εποχιακής διαμονής. Η κατοικία να έχει ανεγερθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011. Να μη βρίσκεται σε περιοχές που ισχύουν προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, όπως του δικτύου Νatura 2000, υγροτόπους της συνθήκης Ramsar κ.ά., εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

Επιπλέον, να μη βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.

Δικαίωμα αίτησης

Δικαίωμα για να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με την οποία αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως στην αίτηση που θα υποβληθεί (μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κτηματολογίου) περιλαμβάνονται (σε μορφή pdf) τα εξής δικαιολογητικά: υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει πως τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. Δήλωση μηχανικού (υπογεγραμμένη) με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών.

Πηγή: protothema.gr