Ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ και ο Τομέας Παιδείας στην οποία επισημαίνεται:

Οι νέοι διορισμοί των εκπαίδευσης την Εκπαίδευση ήταν το αντικείμενο ανακοίνωσης της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας και του Τομέα Παιδείας στην οποία επισημαίνεται :

«Οι πρόσφατοι 8.487 διορισμοί στην δημόσια εκπαίδευση είναι πλέον γεγονός. Εντυπωσιακός ο αριθμός που αν συνεκτιμηθεί με αυτούς που έγιναν πέρυσι αγγίζουν στους 25.000 διορισμούς εκπαιδευτικών και εργαζομένων μέσα στα δυο τελευταία χρόνια.

Δυστυχώς επί 12 χρόνια δεν είχε γίνει κανένας διορισμός στην εκπαίδευση ενώ συνταξιοδοτούντο κάθε χρόνο εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων.
Για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαίδευση χρειάζονται τουλάχιστον δύο συνθήκες: αφενός τολμηρές μεταρρυθμίσεις, αφετέρου επένδυση σε ό,τι πολυτιμότερο έχει η εκπαίδευση που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η Κυβέρνησή της ΝΔ έχει προχωρήσει σε σειρά μεταρρυθμίσεων, όπως το νηπιαγωγείο από τα 4 έτη, τα αγγλικά από το νηπιαγωγείο, η έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, τα νέα προγράμματα σπουδών, η επέκταση του ολοήμερου σχολείου, τα διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και ταυτόχρονα σε σειρά ενεργειών για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης με σχεδόν 25.000 διορισμούς τα τελευταία 2 χρόνια και με περισσότερες από 125.000 οριζόντιες επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνεται η άριστη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας με το ΑΣΕΠ για την προσπάθεια να εμπλουτιστεί ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας χαιρετίζει τις χιλιάδες νέων διορισμών και έρχεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών.
Η Παιδεία Αλλάζει, Στην Πράξη!