Δείτε τα Θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, 18 Νοεμβρίου 2022 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δείτε τα Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Περί μεταστέγασης-μεταφοράς των δημοτικών υπηρεσιών και λειτουργίας στο νέο Δημαρχείο.
2. Περί συζήτησης και ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023, του Δήμου Καλαβρύτων και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2023, του Δήμου Καλαβρύτων.
3. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2022.
4. Περί παροχής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για το Σχέδιο καθορισμού Τιμολογιακής Πολιτικής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας οικον. έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.4555/2018».
5. Περί των μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
6. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλου του Θεοδώρου, για τοποθέτηση σιδηροπασάλλων και περίφραξης μήκους 69 μ. επί κοινοτικού-δημοτικού- αγροτικού δρόμου, στην Κοινότητα Πετσάκων, Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.
7. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Γεωργίου Χασαπόπουλου και αδελφών Οικονόμου, για ιδιοποίηση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Κερτέζης, Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.
8. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Λυκουριώτη για ιδιοποίηση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Πριολίθου, Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.
9. Περί έκδοσης ψηφίσματος για τις θέσεις εργασίας στο «Βοήθεια στο Σπίτι».
10. Περί αιτήματος του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φλαμπούρων για επιχορήγηση ποσού 1.000,00 € από το Δήμο για την πραγματοποίηση θρησκευτικών – πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων.