Δείτε την 10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29-09-2022