Την  Τετάρτη   13  Ιουνίου  2018 πραγματοποιήθηκε  η ορισθείσα  Τακτική  Συνεδρίαση   των μελών  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας   Πολιτιστικών   Συλλόγων        << Ο  Αρχαίος   Κλείτωρ >>.
Η Συνεδρίαση  πραγματοποιήθηκε  στα  γραφεία  στέγασης  της , του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Κλειτορίων  Αττικής  << Ο  Αγιος  Δημήτριος >>, Αιόλου  94  Αθήνα. Πήραν  το λόγο  όλα  τα μέλη  του  Δ/Σ και  έγινε  γόνιμος  διάλογος  και  υπήρξε  ομοφωνία  σε όλα τα θέματα  που  συζητήθηκαν .
Σχετικά  με  το θέμα  των  δημοσιευμάτων  σε  έντυπο και  ηλεκρονικό τύπο  εδόθησαν  οι απαραίτητες  διευκρίνισεις και το θέμα  θεωρείται λήξαν , καθότι  το Δ/Σ  της  Ομοσπονδίας  ουδεμία  σχέση   έχει  με τα δημοσιεύματα   αυτά .
Για το  Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος     Μούσιος   Σωκράτης
Ο  Γεν. Γραμματέας   Χριστοδουλόπουλος  Θ . Αθανάσιος