Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην Άνω Κλειτορία, Φίλια και Λευκάσιο λόγω εργασιών στο κεντρικό αντλιοστάσιο υδρευσεις των ανωτέρω κοινοτήτων.

Το νερό θα επανέλθει όταν αποκατασταθεί η βλάβη.