Ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης και εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Λεωνίδας Βασιλόπουλος, ήταν ο εισηγητής του εκτός ημερησίας θέματος “Δημιουργία Πεδίου Πτήσεων Υ.Π.Α.Μ. (Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών)” στο σημερινό (31-7-2020) δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων.

Με ομόφωνη απόφαση, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Ο χώρος που έχει επιλεγεί και πρόκειται να ενοικιαστεί, είναι έκταση 80-100 περίπου στρεμμάτων, κάτω από το Ηρώο των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, στη διασταύρωση του Σκεπαστού, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου.

Φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος Καλαβρύτων με την επιτροπή “Ελλάδα 2021”

Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης:

ΘΕΜΑ (εκτός Η.Δ.) : Δημιουργία Πεδίου Πτήσεων Υ.Π.Α.Μ. (Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών)

Για τη δημιουργία του έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει, περαιτέρω, το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στην επιμήκυνση της σαιζόν, απαιτούνται κατ΄ αρχήν :
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία του έργου.
Απόφαση για το ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης του πεδίου.
Έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες
Αίτηση στην ΥΠΑ/Δ3/Α για αποστολή εμπειρογνώμονα για την αρχική αξιολόγηση καταλληλότητας του χώρου.
Η πρόταση έχει υποβληθεί στην επιτροπή Ελλάδα 2021 στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία
Έγιναν συναντήσεις( του Δημάρχου Καλαβρύτων & του εντεταλμένου συμβούλου για τον τουρισμό) με την κα Δέσποινα Μουζάκη (μέλος της επιτροπής Ελλάδα 2021) και τον κο Κώστα Καπάκα (σκηνοθέτη & μέλος Αεραθλητικής Λέσχης) ο οποίος επισκέφτηκε το χώρο, τον οποίο με την εμπειρία του, χαρακτήρισε ιδανικό.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης για :
1. Την δημιουργία Πεδίου Πτήσεων Υ.Π.Α.Μ. (Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών)
2. Τον ορισμό του Δήμου Καλαβρύτων ως φορέα υλοποίησης του έργου, επειδή δεν υφίσταται στην περιοχή Αεραθλητικός Σύλλογος.
3. Την εξουσιοδότηση του κ. Κωνσταντίνου Καπάκα ώστε να προβαίνει σε ενέργειες, εκ μέρους του Δήμου Καλαβρύτων, για την υλοποίηση του έργου.

Λεωνίδας Βασιλόπουλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού