ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (31-12-2023) ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ κ. ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η Τρίτη δημοτική περίοδος θητείας αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καλαβρύτων έληξε στις 13-9-2022, και ο Δήμαρχος προέβει σε αλλαγές, (μετακινήσεις – επανατοποθετήσεις) των αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων του με διάρκεια θητείας τους μέχρι το τέλος του 2023.

Μετά τις αλλαγές αυτές, σήμερα η εικόνα του διοικητικού σχήματος έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πρόκειται για αντιδημάρχους που δεν μετακινήθηκαν και παρέμειναν στις ίδιες θέσεις τους και είναι οι εξής:

 • ο αντιδήμαρχος οικονομικών του δήμου Καλαβρύτων κος
  Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης, ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος. –
 • Ο αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Παίων κ. Ροδόπουλος
  Γεώργιος, που είναι ο μοναδικός σύμβουλος της πλειοψηφίας
  των Παίων. –
 • Ο άμισθος αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Καλαβρύτων
  κ. Φλογέρας Ευθύμιος. Πρέπει να αναφέρω ότι σε όλους έχουν μεταβιβασθεί αρμοδιότητες και η διάρκεια θητείας τους είναι μέχρι το τέλος του 2023.
  Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν με θητεία μέχρι το τέλος του έτους 2023.
 • Ο αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Αροανίας ορίστηκε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Λεωνίδας ο οποίος αναβαθμίστηκε με απόφαση του Δημάρχου διότι έχει ασχοληθεί με το κομμάτι της δημοτικής ενότητας Αροανίας, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά και το είχε υπηρετήσει παλαιότερα ως Δήμαρχος Αροανίας.
 • Ο αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Κλειτορίας ορίστηκε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος στην πρώτη θητεία του το έτος 2019 κ. Δουκλιάς Σωτήρης
 • Ο αντιδήμαρχος (άμισθος) ορίστηκε σύμφωνα με διαταγή ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του δήμου κ. Ζησιμόπουλος Ζήσης
 • Ο αντιδήμαρχος στη δημοτική ενότητα Παίων παρέμεινε ο ίδιος ο κύριος Ροδόπουλος Γεώργιος 
 • Ο αντιδήμαρχος οικονομικών του δήμου παρέμεινε ο ίδιος ο κ. Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης.
 • Ποιοι είναι οι νέοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που θα έχουν θητείας μέχρι το τέλος του έτους 2023.
 • Ορίσθηκαν με απόφαση του δημάρχου Καλαβρύτων κ. Αθαν. Παπαδόπουλου για την τέταρτη Δ’ δημοτική περίοδο από 14/9/2022 έως 31/12/2023, οι παρακάτω, στους οποίους ανατέθηκαν καθήκοντα σε θέματα εποπτείας & συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του δήμου χωρίς αμοιβή, όπως ακριβώς ήταν και οι προηγούμενοι.
 • Κουτρουλάκης Βασίλης –
 • Λιακόπουλος Παναγιώτης –
 • Μιχαλόπουλος Ασημάκης –
 • Χαμακιώτης Θεόδωρος –
 • Σφαραγκούλιας Νικόλαος
 • Περί δημάρχου έχω να αναφέρω τα εξής:
  Όπως είναι γνωστό, ο δήμαρχος κ. Αθαν. Παπαδόπουλος στις δημοτικές εκλογές του 2019 είχε εκλεγεί με αυξημένη πλειοψηφία και είχε θέσει ως στόχο του θα ‘λεγα, να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη της παράταξής του κατά τη περίοδο της δημαρχίας του σε διάφορες αρμοδιότητες.
 • Ο δήμαρχος μετά τις αλλαγές – μετακινήσεις που έκανε στο διοικητικό σχήμα του Δήμου δηλώνει ότι δεν θα επηρεαστεί η θα πορεία, αλλά ούτε και ο προγραμματισμός της Δημοτικής αρχής.
 • Επίσης πληροφορήθηκα, ότι ο δήμαρχος έχει αξιοποιήσει το σύνολο του σχήματος με το οποίο εξελέγη, σε θέσεις ευθύνης και το σχήμα αυτό, αναμένεται να οδηγήσει τον δήμο μέχρι τις επόμενες εκλογές του έτους 2023 και ότι δεν έχει συνεργασθεί με την αντιπολίτευση.
  Ο δήμος Καλαβρύτων υπάγεται διοικητικά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είναι και αυτός ένας από τους μεγάλους δήμους της Ελλάδος σε έκταση και διαθέτει:
 • 66 τοπικές κοινότητες
 • 128 οικισμούς
 • 4 δημοτικές ενότητες και κάθε μια ενότητα έχει το δικό της αντιδήμαρχο
 • 6 αντιδημάρχους εκ των οποίων οι δύο είναι άμισθοι αντιδήμαρχοι
  Είναι μια νέα τιμητική κατηγορία αντιδημάρχων, που θέσπισε το υπουργείο εσωτερικών, για την ενδυνάμωση της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της καλύτερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου. Ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων σε κάθε δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του ανώτερου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων.
  Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι, δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής όπως είναι:
 • Τα έξοδα κίνησης τους
 • Η χορήγηση ειδικής άδειας άνευ αποδοχών
 • Ο δήμος Καλαβρύτων έχει 4 δημοτικές ενότητες
  Τί είναι δημοτική ενότητα: Είναι όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που περιγράφει την εδαφική υποδιαίρεση ενός διευρυμένου δήμου.
  Οι δημοτικές ενότητες υποδιαιρούνται σε κοινότητες σε μία ή περισσότερες όπου μπορεί να διορισθεί ένας αντιδήμαρχος με απόφαση του δημάρχου, ο οποίος θα έχει την όποια αρμοδιότητά του.
  Ποιες είναι οι 4 δημοτικές ενότητες
 • 1. Δημοτική ενότητα δήμου Καλαβρύτων, περιλαμβάνει 31 τοπικές
  κοινότητες.
 • 2. Δημοτική ενότητα Κλειτορίας, περιλαμβάνει 16 τοπικές κοινότητες.
 • 3. Δημοτική ενότητα Αροανίας, περιλαμβάνει 12 τοπικές κοινότητες.
 • 4. Δημοτική ενότητα Παίων, περιλαμβάνει 7 τοπικές κοινότητες.
 • Σχετικά με τους αντιδημάρχους έχω να αναφέρω τα εξής:
 • Οι αντιδήμαρχοι είναι αυτοί, που επικουρούν (βοηθούν) τον
  δήμαρχο και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, στους έμμισθους και στους άμισθους.
 • Οι αντιδήμαρχοι επιλέγονται από τον δήμαρχο μεταξύ των δημοτικών συμβούλων του δήμου, που προέρχονται από τους συνενούμενους δήμους – κοινότητες και ασκούν αρμοδιότητες που έχουν τοπικό χαρακτήρα και σε πολλούς δήμους υπάρχουν αντιδήμαρχοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση (εκπαίδευση).
 • Οι αντιδήμαρχοι εκτός των άμεσων αρμοδιοτήτων που έχουν και απορρέουν από τον τομέα ευθύνης τους, έχουν και τις αρμοδιότητες να παρακολουθούν (ελέγχουν) την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δική τους περιοχή και δημοτική ενότητα, και θα πρέπει να συνεργάζονται με τα τοπικά συμβούλια, για να γνωρίζουν τα προβλήματα και με τους ίδιους τους προέδρους κοινοτήτων στους τομείς ευθύνης τους.
 • Ο αριθμός των αντιδημάρχων σε κάθε δήμο εξαρτάται από τον μόνιμο πληθυσμό κατοίκων που έχει ο δήμος, και θα πρέπει να αναφέρω ότι, ο δήμος Καλαβρύτων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού κατοίκων που έγινε το έτος 2021 ανέρχεται σε 9281 μόνιμους κατοίκους βάσει της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
 • Οι αντιδήμαρχοι θα πρέπει να είναι ακούραστοι και να
  διαθέτουν σωματική και ψυχική αντοχή και να εκτελούν τα καθήκοντά τους με απόλυτη διαφάνεια και να σέβονται τον δημότη τους. Τέλος κλείνοντας τον σχολιασμό μου σχετικά με τις αλλαγές και μετακινήσεις που έγιναν στον δήμο Καλαβρύτων, θέλω να πιστεύω, ότι ο δήμαρχος έκανε πράξη αυτό που είχε στόχο να κάνει, δηλαδή φρόντισε μέσα στην περίοδο της δημαρχίας του, να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη του της παράταξής του και αυτό θεωρείται επιτυχία εκ μέρους του. Εύχομαι σε όλους τους αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους να έχουν μια καλή, επιτυχημένη πορεία μέχρι το τέλος του 2023.
  Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους και να φροντίζουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών τους, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων.
 • Αθήνα 13/10/2022
  Καλή επιτυχία και συνέχεια στο έργο τους
 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ