Μουσικές Βραδιές σε Πλανητέρο και Λειβάρτζι με την Λαϊκή Ορχήστρα ΜΙΝΟΡΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ.