Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου
Καλαβρύτων « Α. Κόντη—
Ε. Χάμψα» ευχαριστούν θερμά την κ. Σκαμπαρδώνη Βικτωρία, Ψυχολόγο(ΓΙΕ 23) του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων (χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου—
ΕΣΠΑ 2014-2020) για την
συμμετοχή της στην επιμορφωτική δράση που διοργάνωσε το Δ. Σ. Καλαβρύτων με
θέμα: « Η απώλεια και η διαχείρισή της στη σχολική κοινότητα» ως ομιλήτρια και
συντονίστρια της συζήτησης που ακολούθησε .
Η δράση διάρκειας τριών(3) ωρών είχε σκοπό την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
στην αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών απώλειας, που μπορεί να συμβούν
στη ζωή των μαθητών.
Στην επιμορφωτική δράση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας, του
Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων, του
Δημ.Σχ. Δάφνης Καλαβρύτων, του Δημ.Σχ. Κλειτορίας Καλαβρύτων και του Δημ.
Σχ. Σκεπαστού Καλαβρύτων.