Δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, μία τακτική και μία ειδική, θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.  

Πρώτη θα διεξαχθεί η 23η τακτική συνεδρίαση στις 15:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής). Μεταξύ άλλων  θεμάτων είναι και έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της ΠΔΕ.

Στον ίδιο χώρο, θα ακολουθήσει στις 17:00 η 24η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων θα υπάρχει ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδίδονται  ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming από τον σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13487

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 24η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) και του αρ. 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/23-7-2013), όπως ισχύουν, για την συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 49041/25.7.2022  (σχ. η 1566/23.11.2022 (ΑΔΑ: 63ΒΥ7Λ6-ΥΤΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).
(εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. 

κ. Φίλιας Ανδρέας, 

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής 

και Δημοσιονομικού Ελέγχου)

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136/09.07.2022). 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13487

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια

 

Σελίδα 1 από

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες Πρόσκλησης: 

  1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 3. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Κοινοποίηση: 

  1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
  3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 5. M.M.E.  
  4. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 23η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 27/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Μητρόπουλου Κωνσταντίνου, σχετικά με το έργο ανάπλασης των υποδομών της λίμνης Καϊάφα.
ΘΕΜΑ 1ο  Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
https://owncloud.pde.org.gr/owncloud/index.php/s/ueeZmo14UZlJ7Tm
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

ΘΕΜΑ 2ο  Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγείας & την Κοινωνική Μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2023, με τίτλο: «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2023».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αχαΐας 

κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 3ο  Έγκριση μεταβίβασης χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα 30 (επί συνόλου 120) συνεταιριστικών μερίδων της ενεργειακής κοινότητας Π.Δ.Ε. Δ4 Π.Ε., στον Δήμο Καλαβρύτων ως νέο μέλος του συνεταιρισμού.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.

 

Σελίδα 1 από

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, 

Έρευνας και Καινοτομίας 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 5ο  Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, 

Έρευνας και Καινοτομίας 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 6ο  Τροποποίηση – συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού, 

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7ο  Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών του πρώην Κ.Ε.Κ. Ν.Α. Αιτωλ/νίας, βάσει του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 8ο  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 53/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΝΙ7Λ6-ΒΚΨ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σύναψης Συμφώνου Αδελφοποίησης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Bomet της Δημοκρατίας της Κένυας, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 398/23-09- 2022 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ηλείας 

κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 9ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να γίνει ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Π.Δ. 170/2003 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του Ν.2963/2001 (ΚΤΕΛ) για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

κα Σαλμά Μαρία)

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022  (Α’ 136/09.07.2022). 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13487

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια

 

Σελίδα 2 από 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Αποδέκτες Πρόσκλησης: 

  1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 3. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Κοινοποίηση: 

  1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 5. M.M.E.  
  4. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας