Φωτογραφίες από Ιάκωβος Κρκπλ (Δρυμό παραμονή Θεοφανίων 5.1.2019)