ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, που συγκλήθηκε εκτάκτως την 15.2.2023 αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση της αποχής των μελών του έως και την Τρίτη 28.2.2023 από όλες τις δίκες ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, για τους εξής λόγους : 

1) Για την κακή και επικίνδυνη κατάσταση του Δικαστικού 

Μεγάρου Καλαβρύτων, για την αποκατάσταση της οποίας αναμένει την άμεση έγκριση της σχετικής δαπάνης από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις προτάσεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Δήμου Καλαβρύτων

2) Για την μη την μη ίδρυση Υποκαταστήματος Κτηματολογικού 

Γραφείου στα Καλάβρυτα KOL τη συνεχιζόμενη, παρά τις του 

επανειλημμένες διαμαρτυρίες του, υπολειτουργία 

Υποθηκοφυλακείου Αρχειοφυλακείου Καλαβρύτων, το οποίο από 

την ημέρα της αδικαιολόγητης κατάργησής του λειτουργεί μόνο μία 

φορά την εβδομάδα (ή και καμία, αν συμπέσει με αργία), γεγονός που 

σε συνδυασμό με την προβληματική παράλληλη λειτουργία του 

Υποκαταστήματος Αιγίου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδος 

δυσχεραίνει απίστευτα το έργο των δικηγόρων, προσβάλει την 

αξιοπρέπειά τους και καθιστά αβέβαιη την ασφάλεια των συναλλαγών. 

3) Για την μη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης του Δικαστικού Μεγάρου, λόγω ελλείψεως επαρκούς πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου

Με στόχο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων αποφασίστηκε 

η ευρεία δημοσιοποίησή τους στα Μ.Μ.Ε. και η κλιμάκωση των 

κινητοποιήσεων του Συλλόγου, με προσωπικές παραστάσεις του Δ.Σ. 

και των μελών του στα αρμόδια Υπουργεία και τις εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες