Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15-10-2022

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 12:00 στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων (έναντι Σταθμού ΟΣΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 & 69 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης».