Είναι τρία απόρθητα φρούρια ενάντια εις το ωργανωμένον έγκλημα και εις τον ολέθριον συγκρητισμόν της «Νέας Εποχής».

Παρατίθεται σχετική φωτογραφία.

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ: 

 1. Την 19ην Ιουλίου 2021 η Έγκριτος Εφημερίδα Kalavryta Press του κ. Καμπέρου Χρήστου εφιλοξένησε δημοσίευμά μου υπό τον τίτλον: «Ωργανωμένον έγκλημα».
 2. Εκεί τοποθετούμαι ως ακολούθως εις ό,τι αφορά την έννοιαν του πραγματευομένου θέματος.

α. Όμως παρά τις κατά καιρούς εννοιολογικές διακυμάνσεις, ως ωργανωμένον έγκλημα θεωρείται οργάνωσις η οποία έχει ως σκοπόν την άσκησιν εγκληματικής δραστηριότητος, εις διαρκή βάσιν, προκειμένου να αποκομίση οικονομικά οφέλη και να ελέγξη εθνικές και διεθνείς καταστάσεις.

β. Το ωργανωμένον έγκλημα ως φαινόμενον αρχικά αιφνιδίασε. Και αυτό, γιατί η εξέλιξίς του έγινεν από πολύ παλιά, αλλά καθυστέρησε σημαντικά ο προσδιορισμός του. Όταν πλέον η παρουσία του έγινεν αισθητή, τότε ξεκίνησεν η προσπάθεια της αναζητήσεως της ρίζας και των γενεσιουργών αιτιών αυτού.

 1. Χουλιγκανισμός: 

α. Μία από τις μορφές του ωργανωμένου εγκλήματος είναι και ο χουλιγκανισμός. 

Ο όρος είναι γνωστός και είθισται να αποδίδεται εις την βίαν κατά τις αθλητικές διοργανώσεις. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς.

β. Το ωργανωμένον έγκλημα είναι η τσουκνίδα και ο χουλιγκανισμός το νεράκι, το οποίον την ποτίζει. 

γ. Απασχολείται κατά τις αθλητικές διοργανώσεις αριθμός Αστυνομικών διόλου ευκαταφρόνητος και απέχουν ούτω των κυρίων καθηκόντων των, ενώ παράλληλα θεριεύει το ωργανωμένον έγκλημα. 

δ. Κατά τις αθλητικές διοργανώσεις ευρίσκουν έδαφος σχεδόν όλες οι προϋποθέσεις για ξέσπασμα βίας, όπως: η ψυχολογία της μάζας, της οποίας ψυχολογίας γίνεται κατάλληλη εκμετάλλευσις για εκτροπή, το δήθεν ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα του αγώνος κ.λπ. 

Έπειτα η όλη δραστηριότης λειτουργεί αποπροσανατολιστικά για τις διωκτικές αρχές, εφόσον τα επεισόδια των χούλιγκαν προκαλούν πολλές φορές αντιπερισπασμόν για την συγκάλυψιν άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων.

ε. Το πρόβλημα του χουλιγκανισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα ευρύτερα κοινωνικόν, άλλωστε αυτό επισημαίνω και εις την συνέντευξίν μου εις την Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ την 16ην Ιανουαρίου 1995, σχετικά με την βίαν κατά τις αθλητικές διοργανώσεις. 

στ. Εις δημοσίευμά μου, σχετικά με τον χουλιγκανισμόν, το οποίον εφιλοξένησεν η Εφημερίδα Κalavryta Ρress, κάνω εκτενή ανάπτυξιν της Εισηγήσεως του Αστυνομικού Διευθυντού του Ηνωμένου Βασιλείου Philip David κατά την διάρκειαν του διημέρου σεμιναρίου εις MÜNSTER της πρώην Δυτικής Γερμανίας εις τις 3-5/5/1988 με θέμα: «η βία στις αθλητικές και λοιπές δημόσιες συναθροίσεις».

ΙΙ. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 1. Την 8ην Φεβρουαρίου 1981 εις το τότε Στάδιον Καραϊσκάκη διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγών ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-ΑΕΚ.

 Μετά την νίκην του Ολυμπιακού οι φίλαθλοί του προσεπάθησαν να βγουν από την θύραν 7, για να προσεγγίσουν την θύραν 1 και να πλησιάσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού προκειμένου να πανηγυρίσουν μαζί των. Οι υπεύθυνοι του Σταδίου δεν είχαν ανοίξει τις άλλες πόρτες. Συνεθλίβησαν με αποτέλεσμα 21 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

 1. Την 29ην Μαΐου 1985 ποδοσφαιρικός αγώνας ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ, εις το Στάδιον Χέϊζελ των Βρυξελλών. 

Μίαν ώραν πριν τον αγώνα οι οπαδοί της ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ παρεβίασαν ένα κιγκλίδωμα που τους χώριζε από τους φιλάθλους της ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ. Οι φίλαθλοι της ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ στριμώχτηκαν εις ένα τοίχο, όπου συνεθλίβησαν, με αποτέλεσμα 39 νεκρούς και πάνω από 600 τραυματίες. Επεβλήθησαν ποινές αγωνιστικές. 

 1. Την 15ην Απριλίου 1989 εις το γήπεδον Χίλσμπορο του Σέλφιντ, ποδοσφαιρικός αγών ημιτελικού Λίβερπουλ-Νότιγχαν Φόρεστ για κύπελλο Αγγλίας. Έλαβε χώραν αθλητική τραγωδία και απώλεσαν την ζωήν των 96 φίλαθλοι και 766 ετραυματίσθησαν.

Την επομένην 16-4-1989 το θέμα συνεζητήθη εις το Υπουργείον Εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί εδόθη βήμα και εις τον γράφοντα και εις την εισήγησίν μου ετόνισα τον αιφνιδιασμόν και τον πανικόν.

 1. Την 29ην Μαρτίου 2007 εις το κλειστόν Γυμναστήριον Παιανίας Αγώνας γυναικείου βόλεϋ. Συμπλοκή μεταξύ νεαρών οπαδών, λόγω προηγουμένων μεταξύ των διαφορών, άσχετων με τον διεξαγόμενον αγώνα. Επλήγη με μαχαίρι ωργανωμένος οπαδός 22 ετών.    

 ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

 1. Τα προαναφερόμενα περιστατικά διόλου ευκαταφρόνητα επροβλημάτισαν, τόσον τους αρμοδίους φορείς, όσον και το κοινόν, ειδικώτερον τον φίλαθλον κόσμον. 
 2. Εκ της μέχρι τούδε μελέτης του αντικειμένου για την Χώραν μας, προκύπτει ότι: 

  α. Εμφιλοχωρούν εκάστοτε πλείστοι όσοι παράγοντες, των οποίων γίνεται μεθοδευμένη εκμετάλλευσις από κάποιες σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουν τον Ελληνο-Χριστιανικόν Πολιτισμόν όπως ο μαινόμενος ταύρος το κόκκινο πανί.

β. Οι αθλητικές διοργανώσεις απλώς χρησιμοποιούνται, για την ωργανωμένην βίαν, από τους δήθεν αγανακτισμένους φιλάθλους. 

γ. Πέραν των όποιων άλλων επιπτώσεων, πλήττεται και η Ολυμπιακή Ιδέα, η Ιδέα, η οποία διεμορφώθη εις την Αρχαίαν Ελλάδα, σύμφωνα με το Πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. «Το Αρχαίον Πνεύμα το αθάνατον του ωραίου του μεγάλου και του αληθινού».   

Όμως τι μπορεί να ειπή ποιος; Εις τον νεαρόν φίλαθλον φιλοξενούμενης ομάδος, όταν κατά το πάλαι ποτέ εις το γήπεδον της Π.Γ.Ε. εις την Πάτραν ελιποθύμησεν, όταν η ομάδα του «έφαγε» δύο επανωτά γκολ. Το παιδί αυτό είχεν ακολουθήσει την ομάδα με ένα αναψυκτικόν και μισό σάντουϊτς, γιατί το «ταϊσμένο σκυλί δεν κυνηγάει», αναπαύεται. Όταν μετεφέρθη εις τον Σ.Α΄.Β. δεν ευρέθη επάνω του ούτε τρύπια δεκάρα, παρά ένα πρόσφατον αποφυλακιστήριον και ανέδιδε δυσοσμίαν το στόμα του και το υπόλοιπον σώμα του από τη πείναν και την απλυσιάν. Ποιά τα ιδανικά του παιδιού αυτού; Γνωρίζει τί είναι η Ολυμπιακή Ιδέα; Θέλει πολλή δουλειά από το σπίτι, από το σχολείον, από το κοινωνικόν περιβάλλον. «Και το κληρονομικόν ακόμη πολεμιέται» (αείμνηστος Φωτάκης, εγκληματολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης).

 ΙV. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: 

 1. Προσφάτως εις την Θεσσαλονίκην ένα παλληκάρι 19 ετών, ο Άλκης Καμπανός απώλεσε την ζωήν του κατά τρόπον ανύποπτον και φρικώδη, μετά την λήξιν του αγώνος ΑΡΗ-ΠΑΟΚ.
 2. Το γεγονός αιφνιδίασε και προεκάλεσεν αλγεινήν εντύπωσιν εις τον αθλητικόν χώρον, αλλά και εις το Πανελλήνιον.

Εδώ, εις ό,τι αφορά την βίαν κατά τις αθλητικές διοργανώσεις, πλέον ξεφεύγομεν από την αμέλειαν, ακόμη και από τον ενδεχόμενον δόλον και εισερχόμεθα εις τα οικόπεδα του προμελετημένου δόλου, πράγμα το οποίον σημαίνει ότι η κατάστασις βαίνει από το κακόν εις το χειρότερον για την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν των πολιτών.

Είναι άξιον παρατηρήσεως ότι τελευταία οι κύκλοι όλων των μορφών του ωργανωμένου εγκλήματος όχι μόνον εφάπτονται, αλλά και τέμνονται. Τούτο σημαίνει ότι το ωργανωμένον έγκλημα κατευθύνεται με κάθε λεπτομέρειαν και οσημέραι κερδίζει έδαφος. Χρησιμοποιεί αναφανδόν καινούργιες μεθόδους δράσεως.  

 1. Αντιλαμβανόμεθα τι σημαίνει μια τέτοιας μορφής εγκληματικότης εν μέσω μιας πανδημίας, από την οποίαν πανδημίαν χειμάζεται ολόκληρος η Ανθρωπότης.
 2. Πέραν των όποιων μέτρων θα λάβη η Πολιτεία, προβάλλει επιτακτική ανάγκη, όπως όλοι μας -οικογένεια, σχολείον, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι- τεθούμεν προ των ευθυνών μας, υπό την Σημαίαν του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού, του Ολυμπισμού και της Παιδείας

Εδώ ισχύει εις όλην του την έκτασιν εκείνο το οποίον διαθρυλείται: «Όλοι μαζί μπορούμε».

 1. ΜΕΤΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: 

Ο Εκπολιτιστικός μας Σύλλογος, Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών, εις τα πλαίσια των Πολιτιστικών και λοιπών Εκδηλώσεών του, αναπτύσσει σπουδαίαν δραστηριότητα, προς αντιμετώπισιν των εγκλημάτων βίας και του ωργανωμένου εγκλήματος γενικώτερον.

 1. Κάθε χρόνον εις τις 13,14 και 15 Αυγούστου διοργανώνει Πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις, τα γνωστά ΚΑΜΕΝΙΑΝΙΑ, ως ακολούθως:   

α. Πολιτιστικόν διαγωνισμόν, με αθρόαν συμμετοχήν μονίμων κατοίκων, τουριστών και επισκεπτών γενικώτερον. Γίνονται ερωτήσεις σχετικές με την Ιστορίαν και την Πολιτιστικήν Κληρονομιάν του τόπου μας.

Δίδονται απαντήσεις, διατυπώνονται απόψεις και προτάσεις ιδιαιτέρως από παίδες και εφήβους αμφοτέρων των φύλων.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι εις όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας κυριαρχεί -ειδικώτερον για τους παίδες και εφήβους- η προτροπή: «Τίς αγορεύειν βούλεται»; Η Δημοκρατία εις όλον της το Μεγαλείον. 

Παρατίθεται φωτογραφία εις την οποίαν η Εκκλησία, η Παιδεία και ο Πολιτισμός σέρνουν τον χορόν.

 

 

 

Εδόθη βήμα εις τον δεκαετή μαθητήν Δημήτριον Τσιρώνην ο οποίος σήμερον ανήκει εις τα στελέχη εφεδρείας των Ειδικών Δυνάμεων, Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.) του Πολεμικού μας Ναυτικού, συνεχίζων την παράδοσιν των Ηρωϊκών Ναυμάχων μας, των Πυρπολητών και Μπουρλοτιέρηδων. Εκεί όπου η ευψυχία (γενναιότης) συμπορεύεται με τον Ελληνο-Χριστιανικόν Πολιτισμόν. 

Με τις Αρετές αυτές κοσμούνται όλοι οι Αξ/κοί και Οπλίτες των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Σέβονται τους αιχμαλώτους, τον ανυπεράσπιστον άμαχον πληθυσμόν και θυσιάζουν ακόμη και την ζωήν των δια την προστασίαν των βρεφών και νηπίων του αντιπάλου.

Παρατίθενται φωτογραφίες του Δημητρίου Τσιρώνη:

Κατά την ομιλίαν του εις την κοπήν της Βασιλόπιτας και εν ώρα υπηρεσίας του εις το Στράτευμα, υπ’ αριθ. 1 και 4

Η Ελλάς φέρει νομικώ, ηθικώ και κληρονομικώ δικαιώματι, τα ιδανικά, τα οποία επίστευε και πιστεύει και πρώτη Αυτή εθεμελίωσεν ανά τον Κόσμον ολόκληρον, δηλαδή το τρίπτυχον της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας.

Αυτό το μήνυμα έχουν ενστερνισθεί οι παίδες του τόπου μας, οι οποίοι απαντούν εις τους ενάρετους «Άμμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες» (Ζηνόβιος Ι. 82).

β. Και για να επανέλθω, εις την αρχήν της συγκεκριμένης εκδηλώσεως του Πολιτιστικού Διαγωνισμού, επισημαίνω ότι: εισέρχεται εις τον χώρον του διαγωνισμού λαμπαδηδρόμος, μεταφέρων την Φλόγα ενάρξεως και διεξαγωγής Αγώνων, Διαγωνισμών και λοιπών Εκδηλώσεων.    

γ. Ακολουθεί όρκος αθλητών και διαγωνιζομένων, ως ακολούθως: «Ορκίζομαι να αγωνισθώ τιμίως και ευγενώς δια την απόκτησιν της Νίκης».

Οι Αρχαίοι Αθηναίοι, οι οποίοι διεκρίνοντο δια την ποιότητα της σκέψεως, εις την νότιαν δεξιάν πτέρυγα των προπυλαίων της Ακροπόλεως κατεσκεύασαν αμφιπρόστυλον Ναόν της Αθηνάς Νίκης, τον Ναόν της Απτέρου Νίκης.

Το άπτερον της Θεάς Νίκης συμβόλιζε την επιθυμίαν να μην φεύγη από την πόλιν των Αθηνών η Νίκη.

Όμως για να μας συνοδεύη η νίκη εις όλην μας την ζωήν, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται συνεχής επαγρύπνησις και πάνω απ’ όλα απαιτείται συνδυασμός της νίκης με την χάριν. Οι Αθηναίοι κατεσκεύασαν τον Ναόν της Απτέρου Νίκης εις τα προπύλαια του μεγαλείου της δημιουργίας του ανθρωπίνου πνεύματος, εκεί που σέρνουν τον χορόν, η χάρις, η αρμονία και ο ρυθμός.    

δ. Το πρόγραμμα των Πολιτιστικών και  λοιπών εκδηλώσεων «ΚΑΜΕΝΙΑΝΙΑ» συνεχίζεται. Ακολουθεί ξενάγησις εις το Λαογραφικόν Μουσείον των Καμενιάνων, οπόθεν φαίνεται ανάγλυφα πως διήλθαν μέσα εις τον χρόνον  οι πρόγονοί μας, κατά κύριον λόγον ξωμάχοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, οι ήρωες της ζωής και του μόχθου, οι οποίοι επότισαν την γην με το αίμα των και τον ιδρώτα του προσώπου των, οι μητέρες οι οποίες ανασταίνουν τα νεαρά βλαστάρια της Φυλής μας, τα Καμενιανιτόπουλα και Καμενιανιτοπούλες, που στολίζουν, ομορφαίνουν και τραγουδάνε την ζωήν, αψηφώντας τους κόπους και τα βάσανά της.

ε. Κορυφώνεται δε με την εσπερίδα εις τον αύλειον χώρον του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καμενιάνων, όπου μαζί με το γλέντι γίνεται διαγωνισμός δημοτικού τραγουδιού και απονομή επάθλων εις τους νικητές αγώνων και διαγωνισμών.  

στ. Όλον το τριήμερον καλύπτεται με εκδηλώσεις, οι οποίες ενώνουν την ρώμην με την χάριν. Έτσι διδάσκονται οι νέοι του τόπου μας ότι: ουδεμίαν αξίαν έχει η σωματική ρώμη και η νίκη, εάν δεν συμπορεύονται με την χάριν. «Αρχαίον Πνεύμα Αθάνατον του ωραίου του μεγάλου και τ’ αληθινού, εσύ τη ρώμην ενώνεις με την Χάριν, για να χαρή το ανδρείον το παλληκάρι»

Εκεί παραπέμπω αυτόν ή αυτούς, οι οποίοι ιδίαις χερσίν αφήρεσαν την ζωήν του δεκαεννεάχρονου Άλκη Καμπανού. 

 1. Επιβάλλεται να ενστερνιστούμεν ότι: «Και μόνη η συμμετοχή εις τον αγώνα είναι επαινετή».

«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν» (ΟΜΗΡΟΣ).

Ένας ηγεμών της Τρωϊκής εποχής στέλνει τον γυιόν του εις τον πόλεμον και δίδει εις αυτόν την τελευταίαν παραίνεσιν, υποθήκην και εντολήν. Το περιεχόμενόν της είναι η ευγενής άμιλλα. Ηγεμονική η εντολή, ηγεμονική η απαίτησις, ηγεμονικόν το περιεχόμενόν της. Την υπεροχήν και τα αριστεία τα προσφέρουν οι μεγάλοι και δύσκολοι αγώνες, οι οποίοι γίνονται δια τα μεγάλα ιδανικά του ανθρώπου και του πολιτισμού, ιδιαιτέρως δε χάριν της Πατρίδος. Το χρέος προς την Πατρίδα εκφράζεται τελειότερον εις αγώνες αμίλλης όχι μόνον εις τις καλές, αλλά και εις τις κρισίμους κυρίως ημέρες της. Τότε το αγώνισμα γίνεται άθλος και το έπαθλον δόξα.

 1. Ενταύθα, επειδή καταβάλλω προσπάθειαν για ομαλήν μετάπτωσιν από το έγκλημα εις την Αρετήν, ας μου επιτραπή να εκφράσω την άποψιν ότι ουδέν έχω με τον εγκληματίαν άνθρωπον, όποιος και αν είναι αυτός. Το πρόβλημα το έχω με το έγκλημα αυτό καθεαυτό, το οποίον αφαιρεί εκάστοτε από την κοινωνίαν των ανθρώπων, από τους συνανθρώπους μας, δύο άτομα τον θύτην και το θύμα. 

  Εν προκειμένω η προσπάθεια όλων μας επιβάλλεται να κατατείνη εις την περιστολήν της εγκληματικότητος και δη του ωργανωμένου εγκλήματος, το οποίον επέλεξε μίαν εποχήν κατά την οποίαν πλήττεται -εκτός των άλλων- και από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ ολόκληρος η Ανθρωπότης, επέλεξεν επαναλαμβάνω να εμφανίση το πραγματικόν του πρόσωπον, να βγάλη την μάσκαν, ίσως για να μας προτρέψη να βγάλωμε την μάσκαν προστασίας από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ. «Στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται», κατά την παροιμιώδη φράσιν. Τώρα βιώνομε μίαν αναστάτωσιν, μίαν αναταραχήν παγκοσμίως, την οποίαν προεκάλεσεν ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ και τα τύμπανα ενός πιθανού εκτεταμένου πολέμου, τα οποία ηχούν γύρω μας. Τώρα εξεσπάθωσαν και τα εγκλήματα βίας και δη εις βαθμόν κακουργηματικόν (δολοφονίες, βιασμοί, αποπλανήσεις ανηλίκων κ.λπ.). Συμπορεύεται το κοινόν έγκλημα με όλες τις μορφές βίας και εγκληματικότητος.  

 1. Ας μην επεκταθώ περισσότερον, επειδή με κάτι τέτοιο εισέρχομαι εις «αμπελοχώραφα» άλλων. Απλώς εθεώρησα φρόνιμον να παραθέσω εκείνο το οποίον γράφει ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Μπακογιάννης: [Οι φορείς της εξουσίας δεν έχουν υπό την εξουσίαν τους …. ντουβάρια! Δηλαδή μια άψυχη ύλη, που μπορούν να τη διαχειρίζονται «κατά το δοκούν και κατά το βούλεσθαι», αλλά ανθρώπους…! Παιδιά του Θεού….! Αλίμονο σε εκείνον που θα τα αδικήσει ή θα αδιαφορήσει για τον «επιούσιον άρτιον τους» Θα βρει απέναντί του Αυτόν τον Ίδιο το Θεό, «Αργεί, αλλά δεν λησμονεί»]. Ας προσέξουν λοιπόν εκείνοι, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, από τις οποίες εξαρτάται η τύχη του κοσμάκη.  

VΙ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: 

 1. Όταν εκάστοτε ο καινούργιος ενιαυτός διέρχεται το κατώφλι των ανθρωπίνων χρονολογήσεων, ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας ως ακολούθως: 

α. Εις Καμενιάνους 18 Ιανουαρίου, ημέραν κατά την οποίαν η Εκκλησία μας τιμά την μνήμην του Προστάτου μας Αγίου Αθανασίου.

β. Εις Δροβολοβόν 10 Φεβρουαρίου, ημέραν Εορτής του Προστάτου του χωριού Αγίου Χαραλάμπους.   

γ. Εις Αθήνας εις εκάστοτε επιλεγομένην ημερομηνίαν.

δ. Ενίοτε και εις την πόλιν των Πατρών.

Παρατίθεται σχετική φωτογραφία.

 

 

Έτσι με την έλευσιν του καινούργιου χρόνου κάθε φορά τα μέλη του Συλλόγου μας, φίλοι και συγγενείς αυτών και κατά κύριον λόγον η νεολαία μας αναβαπτίζεται με τα νάματα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού, με τα νάματα της Αρετής, μακράν από κάθε μορφήν βίας ή εγκληματικότητος.

 1. Εις τις 26 Σεπτεμβρίου, εις το Δεσινόν, ημέραν κατά την οποίαν η Εκκλησία μας τιμά την Μετάστασιν του Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερώνυμος Ιερός Ναός, ο Σύλλογός μας έχει καθιερώσει την Εορτήν της Παιδείας, κατά την οποίαν λαμβάνουν χώραν οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 

α. Βραβεύονται οι αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου Ψωφίδος, ένας εξ εκάστης τάξεως.

β. Λαμβάνουν χώραν ομιλίες Εκπαιδευτικών Λειτουργών και εκπροσώπων άλλων φορέων.

γ. Τονίζεται όλως ιδιαιτέρως η Αρετή της ευγενούς αμίλλης, της επιμελείας και του ήθους όλων των μαθητών του Γυμνασίου Ψωφίδος, οι οποίοι βραβεύονται εν τω προσώπω των τριών αριστευσάντων συμμαθητών των.

δ. Αναγνωρίζεται η άοκνος προσπάθεια των Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Γυμνασίου Ψωφίδος.

ε. Επίσης αναγνωρίζεται ο μόχθος των γονέων των μαθητών, κατά κύριον λόγον ξωμάχων γεωργών και κτηνοτρόφων, καθώς και μικροεπαγγελματιών κάθε κατηγορίας.

στ. Πέραν των ανωτέρω μεταφέρεται εις τους αριστεύσαντες μαθητές η κοινωνική απαίτησις, όπως αυτοί αποτελέσουν τους κοινωνικούς ταγούς και αναμορφωτές της αύριον, όπως γίνουν οι μεγάλοι «μαστόροι», κατά την φράσιν του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος, μετά το κίνημα του 1935, συναντήθηκε με την σύζυγόν του εις το Παρίσι, η οποία του απηύθυνε την ερώτησιν: «Τι έκανες Λευτέρη;» και εκείνος απήντησε: «Οι μεγάλοι μαστόροι κάνουν μεγάλα λάθη».

Οίκοθεν νοείται πως η κατά τ’ ανωτέρω κοινωνική απαίτησις δημιουργεί υποχρέωσιν εις τους μεγάλους μαστόρους της αύριον, όπως μη διαπράξουν τα μεγάλα λάθη τα οποία διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν οι προκάτοχοί των εις ολόκληρον τον κόσμον.

Κατά τον Αρχιμανδρίτην Βασίλειον Μπακογιάννην: «… Όμως το αξίωμα δίδεται για τις ευθύνες, όχι για την τιμή». «Όποιος μένει στην τιμή, δεν καταστρέφει μόνο τον εαυτό του, αλλά και το λαό, που ανέλαβε να διακονήσει! Ε! Και μόνο αυτό αρκεί να τον κολάσει!».

Επιβάλλεται οι κοινωνικοί ταγοί να έχουν εσαεί προ των οφθαλμών των το αξίωμα: «Μεγάλη η τιμή βαρεία η ευθύνη».

Παρατίθενται φωτογραφίες των μαθητριών και μαθητών, που εβραβεύθησαν για την αρίστευσίν των.

 1. Μέσω των εκάστοτε εκδηλώσεων ο Σύλλογός μας φροντίζει και περνάει εις τους νέους του τόπου μας, αμφοτέρων των φύλων, το μήνυμα ενός σπουδαίου μαθήματος ήθους και ευσυνειδησίας, το οποίον έδωσεν ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Πανταλέων Κοντόσταυλος. Πλωτάρχης ων εν έτει 1909 μετέβη εις τα ναυπηγεία του Λιβόρνο της Ιταλίας για τις τελικές διαπραγματεύσεις αγοράς του θωρηκτού – καταδρομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ. Όταν τον ερώτησαν σε ποιό λογαριασμό θέλει να του καταθέσουν την προμήθειάν του, εκείνος, απήντησε: «Να εκπέση από το τίμημα του πλοίου». Εφρόντισε, το μεν να στοιχίση ολίγον φθηνότερα το θωρηκτόν – καταδρομικόν, το οποίον εδόξασεν αργότερα την Ελλάδα, το δε να μας δώση ένα μάθημα ήθους και ευσυνειδησίας (Δημοσίευμα Αντιναυάρχου Δρος Στυλιανού Πολίτη ΕΣΤΙΑ 6-12-2014).

VΙI. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΙΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΕΣ: 

 1. Νωπή παραμένει εις τον νουν μας η Ευλογία-Προβληματισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Aλβανίας κ.κ. Αναστασίου: «Αν με την παγκοσμιοποίησιν οδηγούμεθα εις παγκόσμιον κοινωνίαν ή εις παγκόσμιον πολτόν;». Τουτ’ έστιν όλα μαζί εις ένα τσουβάλι. Είναι ο ολέθριος συγκρητισμός της Νέας Εποχής.

Επίσης κατά της παγκοσμιοποιήσεως είχε ταχθεί και ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος την Μεγάλην Δευτέραν 5 Απριλίου 2004. Ομιλών εις Αξιωματικούς εις την Σχολήν της Ελληνικής Αστυνομίας, είπε μεταξύ άλλων: «…. το να μην επαινούμε την κληρονομιάν μας είναι το άκρον άωτον της ψυχασθένειας».

Ο Μακαριστός Χριστόδουλος άφησεν αιχμές για όσους χρησιμοποιούν τον όρον «νέα εποχή» και προσέθεσεν ότι: «η συγκεκριμένη έννοια αντιπροσωπεύει την προσπάθειαν δημιουργίας μιας παγκοσμίου θρησκείας, με στόχον την αποθωράκισιν του λαού». (ΕΣΤΙΑ Μεγάλης Τρίτης 6-4-2004).    

Άλλωστε ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος Δρ. Θεολογίας εις το βιβλίον του: «Η αντικανονικότητα της μετά των αιρετικών συμπροσευχής», γράφει: «….Δεν είναι δυνατόν να υπάρξη συμπροσευχή, εάν δεν προϋπάρχη ομοφωνία στην πίστη και στο βίωμα…».

Πέραν της κατά τ’ ανωτέρω τοποθετήσεως των Ιεραρχών και του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου, παραθέτω και απόσπασμα εκ του βιβλίου «ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΜΑΣ» του Θεολόγου Ιεροκήρυκος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΨΑΛΤΑΚΗ: «Οι άνθρωποι της Νέας Εποχής κινούνται με δραστηριότητα και πάθος, για την επιτέλεσιν των καταχθονίων σχεδίων τους. Χρησιμοποιούν τα πάντα, πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, επιστήμες, τεχνολογίαν, χρήμα, για να επιτύχουν τους σκοπούς τους».

Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ζ΄ 15, βλέπομε. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες».    

 1. Πληθυσμιακή αλλοίωσις.

Απειλείται με συρρίκνωσιν ο πληθυσμός της Χώρας μας δια της υπογεννητικότητος κ.λπ. Ειδικώτερον πολλά χωριά οδηγούνται εις ερήμωσιν, καθ’ ότι δεν έγιναν εγκαίρως όσα έπρεπε να γίνουν, δεν επεδείχθη το απαιτούμενον ενδιαφέρον.  

Ενταύθα, ας μου επιτραπή να επισημάνω ότι, βάλλεται και ο πρωτογενής τομέας αναπτύξεως, η αγροτοκτηνοτροφία, είτε από αμέλειαν, είτε από άγνοιαν. Δυστυχώς και από εμάς τους ιδίους. 

 1. [Η άγνοια μαζί με την λήθην και την ραθυμίαν αποτελούν τους τρεις γίγαντες των πονηρών δαιμόνων. 

Μπορούμε να κατανικήσωμε τους τρεις αυτούς γίγαντες:

α. Την καταστρεπτικήν και σκοτεινήν άγνοιαν, με την πεφωτισμένην και ουράνιαν γνώσιν.

β. Την παγκάκιστον λησμοσύνην, με την άριστην μνήμην του Θεού.

γ. Την άθεη ραθυμίαν, η οποία φυτεύει μέσα εις την ψυχήν το κακόν, μπορούμε να διώξωμε μακριά με την κάλλιστην και γεμάτην από αρετήν προθυμίαν].                          (Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου)     

 1. Ολόκληρος η Ανθρωπότης δοκιμάζεται παντοιοτρόπως. 

Δια τον λόγον αυτόν εθεώρησα φρόνιμον να υπενθυμίσω το λεχθέν υπό του Κλεμανσώ: 

«Αν ο πόλεμος είναι τέχνη να σκοτώνης τους ανθρώπους, η πολιτική είναι τέχνη να τους κοροϊδεύης».

VIII. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΕΩΝ:

Επειδή εις καιρούς κρίσεων το έγκλημα ευρίσκει την ευκαιρίαν και θεριεύει, εκτιμώ ότι δεν είναι υπερβολή να αναφερθώ εις το ακόλουθον στιγμιότυπον: Όταν εμαίνετο ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ηρωτήθη εις την Κωνσταντινούπολιν ένας Πλωτάρχης Πολεμικού Ναυτικού. «Πώς βλέπετε τα πράγματα κ. Πλωτάρχα;» Εκείνος απήντησε: «Τον πόλεμο θα τον κερδίση η Μεγάλη Βρετανία». 

Και όταν ηρωτήθη που  βασίζει την άποψίν του; Εκείνος απήντησε: «Εμπήκα εις ένα κατάστημα εις το Λονδίνον, να αγοράσω ένα υποκάμισο. Μου έδειξαν δύο υποκάμισα και μου είπαν: Αυτό έχει επτά λίρες, το άλλο έχει δέκα λίρες, με την διαφοράν ότι εκείνο που έχει επτά λίρες (το φθηνότερον) είναι ανωτέρας ποιότητος από εκείνο που έχει δέκα λίρες (το ακριβώτερον). Όταν ερώτησα πώς συμβιβάζονται αυτά; μου απάντησαν: Το ακριβώτερον και κατώτερον σε ποιότητα έχει επάνω του φόρον πολέμου, ενώ το φθηνότερον και ανώτερον σε ποιότητα είναι προγενέστερον και δεν έχει επάνω του φόρον πολέμου». Η Γηραιά Αλβιών επάνω εις την οποίαν ουδέποτε επάτησεν εχθρικόν πόδι.

Ως γνωστόν η Χώρα μας ευρέθη αντιμέτωπος με μίαν οικονομικήν κρίσιν. Επηκολούθησεν η πανδημία του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ. Και σαν να μην έφθαναν οι δύο αυτές κρίσεις, επηρεαστήκαμε οικονομικά και από τον Ρωσο-Ουκρανικόν πόλεμον. Απαιτείται ηυξημένη επαγρύπνησις. Εκ της εν γένει παρατηρήσεως προκύπτει ότι το ωργανωμένον έγκλημα έχει πολλά πλοκάμια. 

Όμως από την εξέλιξιν των γεγονότων, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι τα πάντα θα αντιμετωπισθούν με επιτυχίαν. Και τούτο γιατί η Πολιτεία διαθέτει ικανότητες σχεδιασμού, ώστε να μεταπίπτη ομαλώς από την μίαν κατάστασιν εις την άλλην. Επάνω απ’ όλα κάνει σωστήν αξιολόγησιν των καταστάσεων.    

        

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων