Μέ  τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τελέσθηκε τό Σάββατο 22  Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Μετά τόν Ἁγιασμό ἀκολούθησαν εὐχές καί καλωσόρισμα ἀπό τόν π. Ἰωάννη Σουρλίγγα,  ὁ ὁποῖος  ἀναφέρθηκε στό ρόλο καί τή σπουδαιότητα τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου καί τά ὡφέλιμα πράγματα πού θά ἀποκομίσουν σέ αὐτό, οἱ μικροί φίλοι τοῦ Χριστοῦ.

Τά μαθήματα θά γίνονται κάθε Σάββατο 11.00 – 12.00 τό πρωί, στό Πνευματικό Κέντρο τής Ἐνορίας, στήν Πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου (Ἀνεξαρτησίας) τηρουμένων τῶν μέτρων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ.

ΧΑΜ