Πρόγραμμα Ημερίδας Covid-19 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας