Τήν Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2022, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ “Τά Ἀγγελουδάκια” τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, πραγματοποιήθηκε, μέσα σέ κλίμα χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ, ἡ γιορτή λήξης τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2021- 2022.

Ἀρχικά, ἡ διευθύντρια τοῦ Σταθμοῦ κ. Ἀναστασία Νικολέλλη, ἐμφανῶς συγκινημένη, ἀναφέρθηκε στό ἰδιαιτέρως ἀξιόλογο ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται μέ τήν πρέπουσα προσοχή, εὐαισθησία καί ὑπευθυνότητα στήν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιαστική Δομή, ἀφοῦ στοχεύει στήν παροχή στοιχειωδῶν γνώσεων καί τήν ἐκμάθηση τῶν ἀπαραίτητων κανόνων συμπεριφορᾶς γιά τήν πρόοδο καί τήν ὁμαλή κοινωνικοποίηση τῶν μικρῶν μαθητῶν. Ἐν συνεχείᾳ, ἀποχαιρέτησε μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί εὐχές “τούς μεγαλύτερους” μαθητές, τά νήπια, τά ὁποῖα ἀπό τήν προσεχῆ σχολική χρονιά θά φοιτήσουν στό Δημοτικό Σχολεῖο.

Ἡ γιορτή, ἡ ὁποία εἶχε θέμα: “Φιλία, Εἰρήνη, Ἀγάπη”, κορυφώθηκε μέ τήν ἀπόδοση ποιημάτων, θεατρικῶν δρώμενων καί τραγουδιῶν ἀπό τούς μαθητές, μέ τήν καθοδήγηση, βεβαίως, τῶν ἀξιόλογων, εὐγενῶν, πρόθυμων καί ἐμπνευσμένων ἐκπαιδευτικῶν τους καί μέ τήν εὐχή αὐτές οἱ ἔννοιες, φιλία, εἰρήνη καί ἀγάπη, νά χαρακτηρίζουν τή ζωή ὅλων. Ἡ ἐπιτυχής αὐτή συλλογική προσπάθεια καί παρουσίαση ἔτυχε τῶν πιό θερμῶν χειροκροτημάτων τῶν γονέων καί τῶν συγγενῶν τῶν παιδιῶν.

Στή συνέχεια, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἱερωνύμου, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος Τσάκαλος ἀναφέρθηκε στόν ἐξόχως σημαντικό ἐκκλησιαστικό χαρακτῆρα τοῦ Σταθμοῦ καί ἀφοῦ μετέφερε τόν ἐγκάρδιο χαιρετισμό καί τίς πατρικές εὐχές τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία στό ἔντονο προσωπικό ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας γιά τήν ποιοτική καί ὀρθή λειτουργία τοῦ Σταθμοῦ, μέ βάση τίς χριστιανικές καί ἀνθρωπιστικές ἀξίες καί ἀρετές, καθώς καί στή διαρκῆ μέριμνα αὐτοῦ γιά τήν παροχή τῆς ἀναγκαίας ἠθικῆς καί οἰκονομικῆς στήριξης, ἐπισημαίνοντας συγχρόνως τίς ἄοκνες προσπάθειες, τίς ὁποῖες ἐναγωνίως καταβάλλει γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἡμιτελοῦς κτιριακῆς ἐγκαταστάσεως, στήν ὁποία θά φιλοξενοῦνται “Τά Ἀγγελουδάκια”.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος Τσάκαλος, ἀφοῦ ἐπαίνεσε μέ λόγια ἀγάπης τά παιδιά γιά τίς ἄριστες ἐπιδόσεις τους, συνεχάρη τούς ἐκπαιδευτικούς γιά τή στοργή μέ τήν ὁποία τά περιβάλλουν, καθώς καί γιά τήν ἀφοσίωσή τους στό ὑπεύθυνο λειτούργημά τους, τό ὁποῖο ἔχει ὡς κέντρο τή διάπλαση καί τή διαπαιδαγώγηση αὐριανῶν πολιτῶν, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσει τούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐμπιστεύονται αὐτές τίς εὐαίσθητες παιδικές ψυχές στή Δομή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀναγνωρίζοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τό πολύπλευρο ἔργο αὐτῆς.

Τέλος, ἡ γιορτή, στήν ὁποία παρευρίσκονταν καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σταθμοῦ, ὁλοκληρώθηκε μέσα σέ κλίμα εὐφορίας καί ἐνθουσιασμοῦ, στό ὁποῖο βέβαια συνέτειναν ἡ ἀπονομή ἀναμνηστικῶν δώρων στούς μικρούς μας φίλους καί τά πλούσια ἐδέσματα, τά ὁποῖα προσφέρθηκαν σέ ὅλους.