ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

19η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

19 Σ Ἀβδιοῦ Προφήτου ( Θ΄ π.Χ. αἰ.), 

Βαρλαὰμ μ. (304), 

Ἀζῆ, 

τῶν Ἁγ. 150 μ.,

τῆς Ἁγ. Μάνας & τῆς θυγατρός αὐτῆς,

τῶν Ἁγ. 12 Στρατιωτῶν, 

Ἀγαπίου,

Ἡλιοδώρου (272), 

Ἀνθίμου, 

Θαλλελαίου, 

Χριστοφόρου, 

Εὐφημίας μ. & Παγχαρίου, 

Βαρλαὰμ ὁσ., 

Σίμωνος θαυματουργοῦ ὁσ. ἐκ Καλαβρίας, 

Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος, 

Φιλαρέτου Πατριάρχου Μόσχας.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321 

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/εορτολογιο-19η-νοεμβριου-ιδρυμα-προασπ/