Συμεὼν Ἀδελφοθέου Ἐπ. Ἱεροσολύμων ἱερομ. (107),
Ποπλίωνος μ.
Λολλίωνος τοῦ νέου μ.,
Ἰωάννου ἡγουμ. Ι. Μ. τῶν Καθαρῶν ὁμολ. (839),
Συμεὼν τοῦ νέου Στυλίτου & Γεωργίου ἀδελφῶν,
Εὐλογίου λατόμου τοῦ ξενοδόχου,
Θεοφίλου ἐπισκ. Βρεσκίας Ἰταλίας (5ος αἰ.),
Στεφάνου ἐπισκ. Βλαντιμὶρ Ρωσίας ἡγουμ. Σπηλαίων (1094),

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

Https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/εορτολόγιο-27η-απριλίου-ίδρυμα-προασπ/