ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

6η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

& ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

6 Τ + Νικολάου Ἀρχιεπ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ (330),

(ἑορτὴ Ναυτικοῦ – Λιμενικοῦ), 

Νίσερ μ. (γνωστοῦ ἀπὸ τὸν παρισινὸν Κώδικα ὑπ’ἀρ.1621) (305)

Ἀντωνίου τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ «ἐν Σιήσκῳ» Ρωσσία, 

Νείλου ὁσ. τοῦ «ἐν τῇ νήσῳ Στολοβνόε ἐν τῇ λίμνῃ Σεληγέρα» Ρωσσίας τοῦ Νέου καὶ θαυματουργοῦ,

Θεοφίλου ἐπ. Ἀντιοχείας (2ος αἰ.),

Ἀέρου τοῦ Ἐπισκόπου,

Νικολάου Καραμάνου Νεομάρτυρος (1657). 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/εορτολογιο-6η-δεκεμβριου-ιδρυμα-προασ/