Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι το σεμινάριο «Οι Εμπορικές Εκθέσεις ως εργαλείο Marketing» που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 5:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  λόγω ασθένειας του εισηγητή.

Θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό για την ημερομηνία της διεξαγωγής του σεμιναρίου.