Επείγουσα ενημέρωση Επιμελητηρίου Αρκαδίας

 

Υποχρεωτική η αναγραφή αριθμού ΓΕΜΗ σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4919/2022 ορίζεται ότι : Ο αριθμός ΓΕΜΗ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται στο απόσπασμα  : γ) «…σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του …»

Διαφορετικά βάσει του άρθρου 50 παρ. 1 περ. γ. του Ν. 4919/2022, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.

Για να δείτε αναλυτικά τον νόμο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (Σημαντικά) ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου 2710 227141-2 (εσωτ. 1, 2)  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Για να κατεβάσετε τον νόμο