Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση, τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιο Κυριαζή και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, κ. Γεώργιο Ζερβό υποδέχθηκαν, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ, καθ. κ. Βασίλειος Λουκόπουλος, ο  Αντιπρόεδρος του ΕΠΠ, καθ. κ.  Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ, κ. Λυκούργος Σταυρουλόπουλος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στις εγκαταστάσεις του φορέα, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δράσεις αλλά και να συζητήσουν για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο, αφού συνομίλησε με τα μέλη της Διοίκησης του ΕΠΠ, ξεναγήθηκε στους χώρους των παρακάτω εταιρειών και ερευνητικών οργανισμών που στεγάζονται στο φορέα. Πιο συγκεκριμένα, συναντήθηκαν και συνομίλησαν με:

  • τον CEO και Executive Chairman της Advent , κ. Βασίλειο Γρηγορίου και ομάδα εργαζομένων της Εταιρείας
  • τον Product Development Director & Co-founder της Think Silicon, κ. Ιάκωβο Σταμούλη, την marketing communications manager κα Γεωργία Πρωτογέρου και συνεργάτες τους
  • το διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του ΕΚ «Αθηνά», κ. Χρυσόστομο Στύλιο και ερευνητές του ινστιτούτου.

Τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το σύνολο των δραστηριοτήτων καινοτομίας που συντελούνται τόσο από το ΕΠΠ όσο και από τις φιλοξενούμενες εταιρείες του, ενώ ο διάλογος που αναπτύχθηκε για μελλοντικές δράσεις ήταν ιδιαίτερα γόνιμος.