Προς: Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη.
Κοινοποιούμενη: Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη.

Κύριε Πρόεδρε,

Πραγματοποιήθηκε προχθές, 26-11-2019, μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων, συνάντησή σας με τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Πελετίδη, με κύριο αντικείμενο συζήτησης την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος των 1ων Εργατικών Κατοικιών στη συνοικία “Άγιος Νεκτάριος” της Πάτρας και συγκεκριμένα για το ζήτημα με τις στέγες από αμίαντο.

Για το ζήτημα αυτό, από κοινού με την Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου και άλλους συναδέλφους, καταθέσαμε πρόσφατα ερώτηση στα αρμόδια υπουργεία στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, την οποία σας συγκοινοποιώ με την παρούσα. 

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, εσείς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού φέρεστε ότι αρνηθήκατε να συμβάλλετε στην επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων ισχυριζόμενοι ότι:

 1. Ο ΟΑΕΔ είναι ο καθολικός διάδοχος του Οργανισμού Εργατικών
  Κατοικιών και ότι αυτό που ανέλαβε ουσιαστικά ήταν η εκκαθάριση του
  ΟΕΚ και η ολοκλήρωση πέντε (5) συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών
  που εκκρεμούσε η ολοκλήρωσή κατασκευής τους.
 2. Ο ΟΑΕΔ είναι εκκαθαριστής και δεν προβλέπεται από την
  νομοθεσία να κάνει συντηρήσεις και παρεμβάσεις σε συγκροτήματα
  εργατικών κατοικιών.

Η δήλωσή σας αυτή όμως κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη νομική ακρίβειά της.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 7/2012, με αντικείμενο «Θέματα άρθρου 1 παρ. 6 ν. 4046/2012 περί καταργήσεως ΟΕΕ και ΟΕΚ», θεσπίστηκε μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του ΟΕΚ και ορίστηκε προσωρινή ενιαία Διοικούσα Επιτροπή, με αρμοδιότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων φορέων.

Με τον ν. 4144/2013 -και μετά από αρκετές παρατάσεις- η θητεία και το έργο της Διοικούσας Επιτροπής έληξε, οπότε και δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 1 και 2, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού [ΟΑΕΔ], κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Σύμφωνα δε με τον ίδιο νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2, με τίτλο «Σκοπός ΟΑΕΔ», 

 1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για […] την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, σύμφωνα με το ΠΔ 70/2019 με τίτλο «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» και συγκεκριμένα το άρθρο 18, η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης του ΟΑΕΔ έχει ως στρατηγικό σκοπό την ευθυγράμμιση των Διευθύνσεων που τη συγκροτούν, με σκοπό τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ και του τ. ΟΕΕ (περάτωση κατασκευαστικού έργου, στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού, συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του κ.λπ.).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ΟΑΕΔ δεν τυγχάνει ένας απλός “εκκαθαριστής του ΟΕΚ”, ούτε ότι δεν προβλέπεται στη νομοθεσία να κάνει συντηρήσεις και παρεμβάσεις σε συγκροτήματα εργατικών κατοικιών, αλλά, αντίθετα, προκύπτει σαφώς ότι ο ΟΑΕΔ:

 • είναι καθολικός διάδοχος που υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΟΕΚ.
 • έχει σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού και τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού.
 • συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
 • έχει ως στρατηγικό σκοπό την στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού.

Κύριε Πρόεδρε,

Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση προκύπτει σαφώς ότι τόσο η κείμενη Νομοθεσία όσο και ο Οργανισμός του ΟΑΕΔ, σας δίνουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να ασχοληθείτε σοβαρά και να συνδράμετε ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν 120 οικογένειες της πόλης μας.

Με την παρούσα σας καλώ να αναλάβετε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Με εκτίμηση,

Κώστας Β. Μάρκου 

φωτο:pelop.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 

 • Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 • Υγείας 
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 • Παιδείας και θρησκευμάτων 

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΜΙΑΝΤΟΣ – Ασφάλεια σε οικογένειες, μαθητές και εργαζόμενους που κατοικούν σε Εργατικές Κατοικίες με στέγες από αμίαντο ή έρχονται σε 

καθημερινή επαφή με αυτές και σε οικογένειες, μαθητές και εργαζόμενους που κατοικούν πλησίον ή έρχονται σε καθημες 

μερινή επαφή με εγκαταλειμμένα κτίρια με στέγες από αμίαντο». Στην Πάτρα και συγκεκριμένα στη συνοικία Άγιος Νεκτάριος” βρίσκεται η γειτονιά των 1ων Εργατικών Κατοικιών της πόλης. Οι εργατικές αυτές κατοικίες κατοικήθηκαν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960 και φιλοξενούν περίπου 120 οικογένειες, ενώ στη συνοικία “Άγιος Νεκτάριος” εγγράφονται πλέον των 6.000 πολιτών. Λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση των δικαιούχων στις εργατικές κατοικίες, παρουσιάστηκαν προβλήματα από εισροή υδάτων στις στέγες αυτών και χρειάστηκε να μονωθούν. Τελικά η λύση που επιλέχθηκε ήταν αυτή της αντικατάστασης των στεγών με ένα υλικό ευρείας χρήσης κατά τα χρόνια εκείνα, με ομολογουμένως εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες, τον αμίαντο. 

Παρότι, όμως, ο αμίαντος έχει χρησιμοποιηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων ως δομικό στοιχείο στις κατασκευές Σπιτιών, Κτ!οίων, ζι!Κυν, (Τμήδι, πλακιδίων, (τιωληνώυειυν και με τολλές άλλες εφαρμογές, ε η τάροδο των 

έχει αποδειχθεί καρκινογόνος σε βαθμό θανατηφόρο. 11 λανθάνουσα περίοδος για τις μυθένειες μυτές είναι από 15 έως 20 χρόνια. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 125 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι εκτεθειμένοι στον αμίαντο και πάνω από 100.000 έχουν ήδη πεθάνει από την έκθεση αυτή. Λόγω της επικινδυνότητας αυτής, με την Οδηγία 1999/77/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και χρήση όλων των τύπων αμιάντου (απαγορεύτηκε 

οριστικά από την 1/1/2005 στις χώρες-μέλη – και στην Ελλάδα, ο δε ήδη εγκατεστημένος αμίαντος θα πρέπει σταδιακά να απομακρυνθεί ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος μόλυνσης. Σημειώνεται ότι σε μικρή απόσταση, λίγα μόλις μέτρα από τις εργατικές κατοικίες της πυκνοδομημένης συνοικίας “Άγιος Νεκτάριος”, βρίσκονται το 559 Δημοτικό Σχολείο Πατρών και το 2° ΓΕΛ Πατρών, αλλά και άλλες σχολικές !!ονάδες. 

με! νετ: Η ετ!σης Τι ί) δ!Ο τρόβλημα και Τάρχει στις ερμηκές Κατοικίες 1:00 Βύρωνα στην Καβάλα, Αλά και σε εκατοντάδες κτίρια ανά την Ελληνική επικράτεια, όπως, για παράδειγμα, σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της 

πόλης της Χίου, στην περιοχή της παλιάς Λαχαναγοράς. Επειδή, πρέπει να γίνει άμεσα δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με κατάλληλα όργανα (μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης – PCM), σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ισοδύναμου αποτελέσματος, προκειμένου να διερευνηθεί το μέγεθος του προβλήματος στις εργατικές κατοικίες καθώς και ο βαθμός αποσάθρωσης του πιθανού αμιάντου. Επειδή, υπάρχει κίνδυνος απελευθέρωσης ινών αμιάντου, λόγω ευθρυπτότητας του υλικού ή χαλαρής σύνδεσης της στέγης των σπιτιών

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1. Έχετε προβεί ήδη ή σκοπεύετε να προβείτε σε καταγραφή όλων των ακινήτων ανά την επικράτεια που φέρουν αμιαντούχα υλικά; 2. Έχετε προβεί ή σκοπεύετε να προβείτε σε καταγραφή και αξιολόγηση επικνδυνότητας, ως προς τον αμίαντο, των ακινήτων των προγραμμάτων στέγης της Εργατικής Εστίας και γενικά του Υπουργείου Εργασίας; 3. Είστε διατεθειμένοι να προβείτε σε ενέργειες έτσι ώστε να απομακρυνθεί το εξαιρετικά επιβλαβές αυτό υλικό και, αν ναι, ποιες είναι αυτές οι ενέργειες; 4. Είναι η αποδόμηση των κατασκευών αυτών η μόνη ενδεδειγμένη λύση ή έχετε μελετήσει και σχεδιάσει άλλες μεθόδους, οι οποίες με ασφάλεια μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις του υλικού αυτού στην ανθρώπινη υγεία και μπορούν τεχνικά να εφαρμοστούν; 5. Έχετε σχεδιάσει ή σκοπεύετε να ανακοινώσετε κάποια κίνητρα έτσι 

στε 11 11 ταττι 5J/11ή η 11το1άκρυνση του υλικού τού ή fiς Στέγες των τειχών με ενέργειες των κυρίων των ιδιοκτησιών

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

3αρδάκης Σωκράτης 

Βασιλικός Βασίλειος 

Ηγουμενίδης Νίκος 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη 

Κασιμάτη Νίνα 

Λεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Πούλου Γιωτα 

Σκουρλέτης Παναγιώτης . 

Σκουρολιάκος Παναγιωτης 

Σκούφα Μπέττυ 

Σπίρτζης Χρηστος 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φωτίου Θεαγώ