Σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας εισέρχονται τα αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα εκδίδουν πινακίδες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινιάζεται στις 5 Μαϊου 2023 για τα ιστορικά αυτοκίνητα της χώρας μας, μιας και θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος 4850/5-11-2021 που ουσιαστικά σηματοδοτεί την ελεύθερη κυκλοφορία τους στους δρόμους της ελληνικής επικρατείας.

Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα εκδίδουν πινακίδες κυκλοφορίας στο Υπουργείο Μεταφορών και θα πιστοποιούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους της FIA και της FIVA στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ιστορικά αυτοκίνητα θα δώσει τέλος στην ανομοιομορφία των πινακίδων κυκλοφορίας, δεδομένου ότι με το υφιστάμενο καθεστώς οι πινακίδες των ιστορικών αυτοκινήτων φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρώμα, ανάλογα με τον φορέα που τις εκδίδει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του carandmotor, οι νέες πινακίδες που θα χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, θα φέρουν μπλε χρώμα, αλλά και κοινές διαστάσεις.

Επιπροσθέτως, όπς μαθαίνουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να εγκαινιάσουν το νέο, σημαντικό κεφάλαιο για τα ιστορικού ενδιαφέροντος οχήματα και έχουν διευθετήσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. 

Το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθεί το πλαίσιο γύρω από το ΚΤΕΟ, δηλαδή να γίνει ο προσδιορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται για τη λήψη της απαραίτητης πιστοποίησης. Η διαμόρφωση του σχετικού πλαισίου προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα ιστορικού ενδιαφέροντος οχήματα υποχρεούνται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο, εξαιρουμένων μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών.

Τέλη κυκλοφορίας

Παράλληλα, με δεδομένο ότι τα ιστορικά αυτοκίνητα θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα με κρατικές πινακίδες, θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, τα οποία, ωστόσο, θα είναι σημαντικά μικρότερα σε σχέση με αυτά των μεταγενέστερων οχημάτων αντίστοιχου κυβισμού.

Ειδικότερα, για ιστορικά αυτοκίνητα κυβισμού έως και 999 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ύψους 50 ευρώ, για αυτά με κυβισμό από 1.000 κ.εκ. έως και 1.999 κ.εκ. 100 ευρώ, ενώ με κυβισμό άνω των 2.000 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 200 ευρώ.

Ποια όχηματα μπορούν να λάβει χαρακτηριστισμό «ιστορικού ενδιαφέροντος»;

Κάθε όχημα που έχει ηλικία 30 τουλάχιστον ετών από το έτος κατασκευής του, ο τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α., η Δ.Ο.Μ., η Δ.Ο.Π.Ο. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως τέτοια, χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, να εφοδιαστούν από τους φορείς χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της και να το προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που χορήγησε τα στοιχεία κυκλοφορίας, προκειμένου να τους χορηγηθεί νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος 5 ετών και ημερομηνία λήξης που συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Πηγή: www.carandmotor.gr