Με τις μηχανές…στο φουλ όλο το προηγούμενο διάστημα, μηχανήματα της Δ.Ε Κλειτορίας, πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου, αλλά και να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.

Εργασίες καθαρισμού κι ενίσχυσης του αρδευτικού καναλιού, που διασχίζει μια μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται νέες ουσιαστικές παρεμβάσεις σε αρδευτικά κανάλια και ποταμούς, όπου κρίνεται απαραίτητο.