Κύριε Υπουργέ,

Μόλις αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση Α1076/2-4-2020 περί της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ο εμπορικός κόσμος της χώρας βρέθηκε μπροστά σε μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την λήψη της ενίσχυσης, μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού. Όσες φορές και αν διαβάσουμε το συγκεκριμένο άρθρο, καταλήγουμε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα: ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, είτε έχουν ατομική επιχείρηση, είτε έχουν εταιρική μορφή, εξαιρούνται της ενίσχυσης

Δεδομένου δε ότι, οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρηματικότητας (με ποσοστό που αγγίζει το 20% επί του συνόλου της οικονομίας, δηλαδή μια στις πέντε επιχειρήσεις της χώρας), θεωρούμε καλόπιστα ότι η ουσιώδης αυτή παράλειψη μόνο σε αβλεψία μπορεί να αποδοθεί. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να διορθωθεί άμεσα η συγκεκριμένη κολοσσιαία παράλειψη. Σε αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία της ενίσχυσης θα αποδειχθεί στην πράξη αναποτελεσματική και επουσιώδης, ενώ η αγορά θα αρχίσει να μετράει λουκέτα και απώλειες με ρυθμό κατά πολύ μεγαλύτερο των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας                            Νικόλαος Μπόνης