Ο Σύλλογος προειδοποιεί για

«σοβαρούς και άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία»

«Η κατάσταση αυτή, καταφανώς παράνομη, αποτελεί αιτία συνεχών διενέξεων μεταξύ των κατοίκων»

Εξωραϊστικός Σύλλογος Οι Φίλοι του Μαζιού

Έδρα: Ελατόφυτο Κλειτορίας – Έτος ίδρυσης: 1994

ΠΡΟΣ: κ. Σωτήριο Δουκλιά, Αντιδήμαρχο Καλαβρύτων

κ. Γεώργιο Παπακανέλλο, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Κλειτορίας

 

Θέμα: Πρόβλημα ύδρευσης στον οικισμό Ελατόφυτο (Μάζι)

6002/1.9.2020

Κύριε Αντιδήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε του Τ.Σ.,

επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας το πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού, το οποίο, παρά τις επιμέρους βελτιωτικές κινήσεις, δεν έχει ακόμη επιλυθεί οριστικά, εξακολουθώντας επί 50 έτη να ταλαιπωρεί τους κατοίκους του οικισμού. Η δημιουργία της δεξαμενής στην Τρανή Βρύση, τη μεγάλη σημασία της οποίας αναγνωρίζουμε, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα, που τώρα πρέπει αφενός να προστατευθεί και αφετέρου να ολοκληρωθεί με την κατασκευή δικτύου.

Α. Επισκόπηση παρούσας κατάστασης

Ο οικισμός υδρεύεται από δύο πηγές και αντίστοιχες δεξαμενές. Η Τρανή Βρύση υδροδοτεί το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού, ο Κοψοκέφαλος το μικρότερο. Η μεν πρώτη από αυτές τις δεξαμενές είναι ανοικτή και αφύλακτη, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Η δεύτερη είναι κλειδωμένη με λουκέτο, του οποίου το κλειδί είχε παραδοθεί προ ετών στον Δήμο και φέρεται να έχει απολεσθεί – με αποτέλεσμα η δεξαμενή Κοψοκέφαλου να μην έχει καθαριστεί εδώ και δέκα περίπου έτη. Καταλαβαίνετε τους αυτονόητους, σοβαρούς και άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που δημιουργεί αυτή η κατάσταση.

Όσον αφορά τα δίκτυα: Έχει επιτραπεί μια κατάσταση πλήρους αυθαιρεσίας, με υδροληψίες από τους αγωγούς ή και από τις δεξαμενές κατά βούληση, με τοποθέτηση ενδιάμεσων βανών που αποκόπτουν την περαιτέρω κυκλοφορία του νερού, με αυθαίρετες παρεμβάσεις κατοίκων που κλείνουν τις βάνες παροχής άλλων κατοίκων, κ.λπ. κ.λπ. Η κατάσταση αυτή, καταφανώς παράνομη, αποτελεί αιτία συνεχών διενέξεων μεταξύ των κατοίκων, ενώ έχει προκαλέσει ακόμη και την εγκατάλειψη οικιών, λόγω έλλειψης επαρκούς ύδρευσης.

Β. Αναγκαίες άμεσες ενέργειες (εντός των επόμενων ημερών)

Ζητούμε από τη δημοτική αρχή να προβεί άμεσα στις εξής ενέργειες, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας:

α. Τρανή Βρύση:

Τοποθέτηση δύο λουκέτων ασφαλείας: στο άνοιγμα της δεξαμενής και στον χώρο των παροχών.

β. Κοψοκέφαλος:

Αποστολή εργάτη του Δήμου, ο οποίος θα σπάσει το σημερινό λουκέτο, θα καθαρίσει σχολαστικά τη δεξαμενή και θα τοποθετήσει νέο.

Τα κλειδιά των ανωτέρω τριών λουκέτων να φυλάσσονται σε δημοτικό χώρο. Η δημοτική αρχή ας αποφασίσει κατά την κρίση της αν επιθυμεί να δώσει αντικλείδι στον Πρόεδρο του Συλλόγου μας.

Γ. Αναγκαίες ενέργειες κατά το προσεχές έτος

Σε συνέχεια και της από 12.8.2020 συνάντησής μας με τον κ. Αντιδήμαρχο, ζητούμε από τη δημοτική αρχή να δρομολογήσει άμεσα την κατασκευή εσωτερικού δημοτικού δικτύου ύδρευσης, με κατάργηση όλων των σημερινών, παράνομων παροχών. Μετά την κατασκευή του δικτύου, οι χρήστες θα συνδέονται καταβάλλοντας στον Δήμο το νόμιμο τέλος σύνδεσης. Ο Σύλλογός μας είναι πρόθυμος να συμβάλει στην εκπόνηση τεχνικής έκθεσης που θα υποδείξει τη διέλευση των κεντρικών αγωγών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους μηχανικούς ή τεχνικούς συμβούλους του Δήμου.

Τονίζουμε ότι θεωρούμε τα ανωτέρω απολύτως απαραίτητα και αυτονόητες υποχρεώσεις του Δήμου, προς τον οποίο, εξάλλου, ανελλιπώς καταβάλουμε δημοτικά τέλη (και βεβαίως, μελλοντικά, θα καταβάλλουμε και τα σχετικά τέλη ύδρευσης).

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

Σ. Ορφανός                                                 Π. Θανασάς

6970.370885                                        pan@thanassas.gr